Foto: Peter Ebbesson

Västra kyrkogården

Under början av 1900-talet utvidgades Lerums kyrkogård och den nya delen fick benämningen Lerums Västra kyrkogård, idag kallad Västra kyrkogården. Detta var den första begravningsplats i Lerum som anlades utanför en kyrkotomt.

Västra kyrkogården ritades av: H. Fredriksson
Anlades: I början av 1900-talet
Gravskick på kyrkogården: Kistgrav och urngrav

Vid sekelskiftet 1900 gjordes en utvidgning av Lerums kyrkogård och begravningsplatsen Västra kyrkogården togs i bruk efter invigning av kontraktsprost J.L. Cullberg den 13 augusti år 1913. Detta var den första begravningsplats i Lerum som anlades utanför en kyrkotomt.

Kvarter A, Västra kyrkogården
Kvarter A, Västra kyrkogården Foto: Josefin Bergius

Begravningsplatsen anlades som en park med dubbelsidig allé av lindar utmed den grusade huvudgången, grusade gångar och kvarter samt terrasseringar ner mot Leråns ravin. Kyrkogården ligger omsluten av Leråns ravin, omgärdad av grönska på alla håll, med den böljande skogiga bäckravinen och träden som växer i slänten utmed järnvägen. 

Gravvårdarna består ofta av stora gravstenar med stenramar och berättar det tidiga 1900-talets historia. Speciellt är att många med anknytning till sjöfarten ligger begravda på Västra kyrkogården.

År 2019 tillgänglighetsanpassades flertalet gångar på kyrkogården då grus byttes mot stenmjöl.