Foto: Peter Ebbesson

Västra kyrkogården

Lerums kyrkogård består av tre begravningsplatser: Gamla kyrkogården, Västra kyrkogården och Östra kyrkogården. Under början av 1900-talet behövde kyrkogården utvidgas och den nya delen av kyrkogården anlades väster om Lerums kyrka och fick benämningen Lerums Västra kyrkogård, idag kallad Västra kyrkogården. Detta var den första begravningsplats i Lerum som anlades utanför en kyrkotomt.

Västra kyrkogården ritades av: H. Fredriksson
Anlades: I början av 1900-talet
Gravskick på kyrkogården: Kistgrav och urngrav

Vid sekelskiftet 1900 gjordes en utvidgning av Lerums kyrkogård och begravningsplatsen Västra kyrkogården togs i bruk efter invigning av kontraktsprost J.L. Cullberg den 13 augusti år 1913. Detta var den första begravningsplats i Lerum som anlades utanför en kyrkotomt.

Begravningsplatsen anlades som en park med dubbelsidig allé av lindar utmed den grusade huvudgången, grusade gångar och kvarter samt terrasseringar ner mot Leråns ravin. Kyrkogården ligger omsluten av Leråns ravin, omgärdad av grönska på alla håll, med den böljande skogiga bäckravinen och träden som växer i slänten utmed järnvägen. 

Kvarter A, Västra kyrkogården
Kvarter A, Västra kyrkogården Foto: Josefin Bergius

Gravvårdarna består ofta av stora gravstenar med stenramar och berättar det tidiga 1900-talets historia. Speciellt är att många med anknytning till sjöfarten ligger begravda på Västra kyrkogården.

År 2019 tillgänglighetsanpassades flertalet gångar på kyrkogården då grus byttes mot stenmjöl.

För er som kommer med bil till Västra kyrkogården:

Sväng av mot Lerums kyrka från Alingsåsvägen, sväng höger in på Kastenhofsvägen. Parkering finns nedanför kyrkan till höger vid kyrktrappan samt vid ingången till Västra kyrkogården, precis innan järnvägstunneln på höger sida. Det finns möjlighet att köra in på kyrkogården vid behov.

KARTOR ÖVER LERUMS KYRKOGÅRD

Kvarter Syrenen, Östra kyrkogården

Hitta graven

För mer info, läs här.

Kvarter Syrenen, Östra kyrkogården

Val av gravplats

För mer info, läs här.

Gravsättning

Gravsättning

För mer info, läs här.

KONTAKTA KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN

Hos oss kan du boka tid för gravsättning, gravvisning och borgerlig begravning. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravar, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.

Vår expedition är öppen helgfri vardag kl. 10:00 - 12:00

AVVIKANDE ÖPPETTIDER:

Personaldag 2 juni - Stängt
Nationaldagen 6 juni - Stängt
Midsommarafton 24 juni - Stängt

Tfn: 0302-52 25 59
E-post: lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se   
Besöksadress: Kastenhofsvägen 6, 443 35 Lerum
För att se karta över kyrkogården, klicka här.
Postadress: Lerums kyrkogårdsförvaltning, Box 126, 443 23 Lerum