Kvarter B, Östra kyrkogården
Foto: Josefin Lindh

Kistgravplats

En kistgravplats upplåts med gravrätt vilket bland annat innebär att gravrättsinnehavaren har rätt att bestämma över gravplatsens utformning. Men det innebär också skyldighet att exempelvis hålla gravplatsen i ett värdigt och ordnat skick.

Bokning av gravvisning

Mer info

Lediga gravplatser: Det finns nya gravplatser på kvarter A, C och D på Östra kyrkogården. Det finns också lediga gravplatser som återlämnats till förvaltningen. För mer info, läs här.

Gravsättning

När en kista ska gravsättas sker detta oftast i samband med begravningsceremonin. Avslut kan ske i ceremonilokalen eller vid gravplatsen. Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer grävning, sänkning av kistan, återfyllning samt viss återställning.

Gravrättsinnehav vid nyupplåtelse

En kistgravplats är normalt avsedd för en till två kistor och 12 urnor. Gravplatsen upplåtes med en gravrättstid på 25 år, vilken sedan kan förlängas. Standardmått på markytan är 1,1 x 2,5 m. 

Gravplatsområde - kistgravplats
Gravplatsområde - kistgravplats

När en ny gravplats upplåts för gravsättning av en avliden finns det möjlighet att anmäla sig som gravrättsinnehavare. Det underlättar om en eller flera gravrättsinnehavare utses så fort som möjligt för att kunna ordna med en del praktiska frågor så som gravanordningens uppsättande samt vid beställning av gravskötsel. 

I normalfallet kan inga inkomna gravvårdsansökningar behandlas innan en eller flera gravrättsinnehavare är utsedda. Detta då det endast är gravrättsinnehavaren som får bestämma om gravvårdens/gravstenens utformning.

Vill du bli gravrättsinnehavare?

Anmäl ditt intresse till kyrkogårdsexpeditionen. 
Skriv under och returnera blanketten som skickas till dig.
Inkommer inga invändningar från dödsboet om din anmälan kommer du att antecknas som gravrättsinnehavare.

Om ingen kan eller vill bli gravrättsinnehavare

Om det inte finns någon som kan eller vill bli gravrättsinnehavare kommer gravrätten för gravplatsen att förbehållas den avlidne i 25 år. Gravplatsen blir då en förbehållsgrav vilket innebär att gravplatsen inte kan upplåtas på nytt till någon annan under denna tid.  

Montering av gravsten efter jordbegravning

Vi rekommenderar att montera gravstenen först sex månader efter gravsättningen. Detta då det kan bli sättningar i marken vilket kan resultera i att stenen inte får bra förutsättningar att förankras på ett säkert sätt.

FÖLJANDE GÄLLER FÖR VÅRA KISTGRAVPLATSER:

  • Kistplatser väljs ut av anhöriga tillsammans med kyrkogårdens personal. Förvaltningen placerar då ut ett kors, med den avlidnes namn och gravnummer, för att markera gravplatsen. Detta kors placeras tillfälligt på gravplatsen och tas bort efter ett års tid. Vid montering av gravsten tas korset bort tidigare.
  • Anhöriga kan välja om de vill vara med vid kistsänkningen eller om de vill ta avsked i kyrkan.
  • Kyrkogårdsförvaltningen gör gravöppningen och fyller igen graven efter kistsänkningen. 
  • Kyrkogårdsförvaltningen sköter om alla de allmänna grönytorna som finns runt om gravplatsen. Planteringar får endast göras framför gravstenen. Markytan bakom gravstenen tillhör församlingen.
  • Gravlyktor får placeras ut på gravplatsen mellan första oktober och sista mars.
  • Inga större buskar eller träd får planteras inom eller utanför gravplatsområdet.
  • Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravstenens säkerhet och för att gravplatsområdet hålls i ett värdigt skick.
  • Gravskötsel kan endast beställas av gravrättsinnehavaren.

Rekommendationer beträffande gravvårdar på Lerums kyrkogård. 

Enligt kyrkorådets beslut 2016-11-22.

Östra kyrkogården

Kvarter A-D (Kistfält)
Gravramar är ej tillåtet.
Gravsten, bredd: 100 cm (max)
Gravsten, höjd: 100 cm (max)
Gravsten, djup (liggande sten): 60 cm (max)
Sockel, bredd: 100 cm (max)
Sockel, tjocklek: 16 - 18 cm (max)