Kvarter Syrenen, Östra kyrkogården
Foto: Josefin Bergius

Urngravplats

En urngravplats upplåts med gravrätt vilket bland annat innebär att gravrättsinnehavaren har rätt att bestämma över gravplatsens utformning. Men det innebär också skyldighet att exempelvis hålla gravplatsen i ett värdigt och ordnat skick.

Bokning av gravvisning

Mer info

Lediga gravplatser: Kvarter Syrenen (Sn) på Östra kyrkogården. Det finns även ett fåtal nya gravplatser kvar på Gamla kyrkogården och Västra kyrkogården. Är ni intresserade av en återgångsgrav, läs mer här.

Vänligen notera att det inte finns några lediga platser i urnlunden, ner mot Säveån, på Östra kyrkogården!

Gravsättning

Urnan grävsätts oftast av anhöriga. Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer grävning, ev. sänkning av urna, återfyllning samt viss återställning. 

Gravplatsområde - urngravplats
Gravplatsområde - urngravplats

Gravrättsinnehav vid nyupplåtelse

En urngravplats är avsedd för upp till nio urnor och standardmått på gravytan är 1 x 1 När en ny gravplats upplåts för gravsättning av en avliden finns det möjlighet att anmäla sig som gravrättsinnehavare. Det underlättar om en eller flera gravrättsinnehavare utses så fort som möjligt för att kunna ordna med en del praktiska frågor så som gravanordningens uppsättande samt vid beställning av gravskötsel. 

I normalfallet kan inga inkomna gravvårdsansökningar behandlas innan en eller flera gravrättsinnehavare är utsedda. Detta då det endast är gravrättsinnehavaren som får bestämma om gravvårdens/gravstenens utformning.

Vill du bli gravrättsinnehavare?

Anmäl ditt intresse till kyrkogårdsexpeditionen. 
Skriv under och returnera blanketten som skickas till dig.
Inkommer inga invändningar från dödsboet om din anmälan kommer du att antecknas som gravrättsinnehavare.

Om ingen kan eller vill bli gravrättsinnehavare

Om det inte finns någon som kan eller vill bli gravrättsinnehavare kommer gravrätten för gravplatsen att förbehållas den avlidne i 25 år. Gravplatsen blir då en förbehållsgrav vilket innebär att gravplatsen inte kan upplåtas på nytt till någon annan under denna tid.  

FÖLJANDE GÄLLER FÖR VÅRA URNPLATSER:

  • Urngravplatsen väljs ut av anhöriga tillsammans med kyrkogårdens personal. Förvaltningen placerar då ut ett kors, med den avlidnes namn och gravnummer, för att markera gravplatsen. Detta kors placeras tillfälligt på gravplatsen och tas bort efter ett års tid. Vid montering av gravsten tas korset bort tidigare. 
  • Anhöriga kan deltaga vid urngravsättningen. 
  • Kyrkogårdsförvaltningen gör gravöppningen och fyller igen efter gravsättningen. 
  • Kyrkogårdsförvaltningen sköter om de allmänna grönytorna som finns runt om gravplatsen. 
  • Planteringar får endast göras framför gravstenen. Markytan bakom gravstenen tillhör församlingen. 
  • Gravlyktor får placeras ut på gravplatsen mellan första oktober och sista mars. 
  • Inga större buskar eller träd får planteras inom eller utanför gravplatsområdet. 
  • Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravstenens säkerhet och för att gravplatsområdet hålls i ett värdigt skick.
  • Gravskötsel kan endast beställas av gravrättsinnehavaren.

Rekommendationer beträffande gravvårdar på Lerums kyrkogård.

Enligt kyrkorådets beslut 2016-11-22.

Östra kyrkogården

Kvarter Syrenen (Urnkvarter)
Liggande gravsten.
Gravsten, bredd:                                      60 cm (max)
Gravsten, djup:                                         45 cm (max)
Gravsten, höjd:                                         40 cm (max) 

Kvarter E – G, K – M (Urnkvarter)
Liggande gravsten.
Gravsten, bredd:                                      60 cm (max)
Gravsten, djup:                                         45 cm (max)
Gravsten, höjd:                                         40 cm (max)

Kvarter Björkdungen (Urnkvarter)
Liggande gravsten. 
Gravsten, bredd:                                      50 cm (max)
Gravsten, djup:                                         40 cm (max)
Gravsten, höjd:                                         40 cm (max)