Vår vision

Lerums församling strävar efter att vara en plats där Guds källor flödar, inspirerade av naturens skönhet, gemenskapens värme och glädjen i gudstjänsten.

Vatten är grundläggande för allt liv. Ingen organism kan överleva utan det, och ett litet frö behöver vatten för att spira och växa. Liksom naturen i och omkring Lerum rymmer många sjöar och vattendrag, är även vattnet en viktig symbol inom kristendomen. Inom vår tro representerar det levande vattnet allt det Gud skänker oss: förlåtelse, liv och hopp, det kristna budskapet och dopets gåva – precis det vi behöver för att leva som kristna.

Lerums församling vill vara en plats där Guds källor bryter fram - i naturens närhet, i gemenskapens värme och i gudstjänstens glädje. När Ordet och sakramenten delas, bönen och omsorgen övas, strömmar det levande vattnet från Jesus Kristus vidare och öppnar till gemenskap med allt levande.

Tre områden är särskilt betydelsefulla i Lerums församling:

Gudstjänst

Gudstjänsten utgör hjärtat av församlingslivet. Vi strävar efter att utveckla sammanhang som stödjer och berikar gudstjänstlivet, exempelvis genom gudstjänstgrupper. Vi vill mångfaldigare använda våra tre kyrkorum genom att erbjuda gudstjänster vid olika tider och i olika former.

Konfirmand- och ungdomsverksamhet

Vår målsättning är att erbjuda fler alternativ inom konfirmandverksamheten och samarbeta med närliggande församlingar för att nå fler konfirmander. Vi fokuserar på att utveckla ungdomsledarskap och skapa trygga, diakonala mötesplatser för ungdomar.

Själavård och diakoni

I tider av ekonomisk sårbarhet fortsätter vi att satsa på församlingens samtalsmottagning, en plats för själavård och diakoni, där människor kan finna stöd och gemenskap i svåra stunder.