Meny

Borgerlig begravning

Alla avlidna, oavsett om man är med i något religiöst samfund eller ej, måste gravsättas. Men alla vill inte ha en begravning i kyrkan. Därför finns det också borgerliga begravningar.

Borgerlig begravning - så funkar det

En begravningsceremoni som inte följer Svenska kyrkans ordning för begravningsgudstjänst, eller ordning enligt annat trossamfund, kallas för borgerlig begravning.

Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning. En lokal utan religiösa symboler erbjuds av församlingen för den borgerliga ceremonin. Kostnad för lokalen ingår i begravningsavgiften. 

Respekten för den avlidnes egna önskemål ska vara avgörande när man väljer begravningsform. Begravningsbyråerna hjälper ofta till med att utforma den borgerliga begravningsakten. Det finns ingen officiell ceremoni som följs utan den skapas individuellt. Man kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.

bokning av borgerlig begravning

Tider för borgerlig begravning

Fasta tider för borgerlig begravning är måndag till och med fredag kl 10.30 alternativt kl 13.30 i avskedsrummet på Lerums Östra kyrkogård. Avskedsrummet rymmer upp till femtio personer. För frågor runt rum för större sällskap, bokningar och övrig information, vänligen kontakta kyrkogårdsexpeditionen, 
0302- 522 559, lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se