Foto: Josefin Bergius

Borgerlig begravningsceremoni

En begravning är ett sätt att ta farväl och en viktig del i sorgearbetet. Sättet att sörja är olika liksom formen för begravningsceremoni. Det går också att avstå från att ha en formaliserad ceremoni.

Bokning av borgerlig begravningsceremoni

Mer info

Bokning av begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning

Mer info

Borgerlig begravningsceremoni

En begravningsceremoni som inte följer Svenska kyrkans ordning för begravning, eller ordning enligt annat trossamfund, kallas för borgerlig begravning. Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning. Respekten för den avlidnes egna önskemål ska vara avgörande när man väljer begravningsform. 

Lerums församling har två lokaler utan religiösa symboler för borgerliga begravningsceremonier. Kostnaden för lokalen ingår oftast i begravningsavgiften. Läs mer om vad som ingår i begravningsavgiften här.

Begravningslagen

Den nya Begravningslagen som gäller från första maj 2012 säger att det får gå som mest 30 dagar mellan dödsfallet och dess att gravsättning eller kremation äger rum. När någon är avlider är det vanligt att man kontaktar en begravningsbyrå först, men man är alltid välkommen att kontakta kyrkogårdsexpeditionen om man har frågor eller funderingar.

Bårtäcke

Ett bårtäcke kan läggas på kistan i stället för en kistdekoration. Det betyder också att man kan ha en enklare typ av kista eftersom den inte kommer att synas under bårtäcket. Här kan du läsa mer om församlingens bårtäcken.

Låneurna

För den som ska ordna med begravning där gravsättning ska ske utan urna (exempelvis i minneslund, askgravlund eller askgravplats) finns det möjlighet att kostnadsfritt använda en låneurna. Här kan du läsa mer om församlingens låneurnor.

Begravningsblommor

Efter en borgerlig begravningsceremoni placeras begravningsblommorna i  kransgården utanför Avskedsrummet på Lerums Östra kyrkogård, alternativt på gravplatsen. Vid en begravningsgudstjänst i kyrkan placeras blommorna i kransgården utanför Lerums kyrka, alternativt på gravplatsen. Blommorna tas bort efter 7–10 dagar av kyrkogårdsförvaltningens personal.

 

LOKALER OCH FASTA TIDER FÖR BORGERLIG BEGRAVNING

Avskedsrummet, Förvaltningsbyggnaden (Lerums kyrkogård)

Kan bokas för sällskap upp till 40 personer
Fasta tider: Måndag - Fredag kl. 10:30 samt 13:30
Besöksadress: Kastenhofsvägen 6, 443 35 Lerum
Bokning, telefon: 0302 - 52 25 59
Bokning, e-post: lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 

Stora salen, Församlingshemmet

Kan bokas för sällskap upp till 80 personer
Fast tid: Onsdag kl. 13:30 och Torsdag kl. 10:30
Besöksadress:
Kantor Edgrens väg 4, 443 34 Lerum
Bokning, telefon: 0302 - 52 25 59
Bokning, e-post: lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 

Ljusets kapell, Nolby kyrkogård i Alingsås

Kan bokas för sällskap mellan 80 och 110 personer
Besöksadress: Knektegårdsgatan 10, 441 37 Alingsås
Bokning, telefon: 0322 - 66 91 00

St. Olofs kapell, Kvibergs kyrkogård i Göteborg

Kan bokas för sällskap mellan 80 och 128 personer
Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 55, 415 05 Göteborg
Bokning, telefon: 031 - 731 80 80 tryck 2

BEGRAVNINGSOMBUD I LERUMS KOMMUN

Begravningsombudet utses av länsstyrelsen och ombudets uppgift är att granska hur huvudmännen, Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter, sköter begravningsverksamheten. Begravningsombudet ska tillvarata intressen hos de personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud i Lerums kommun:

Lennart Lauenstein
Tfn: 0707-99 28 64