Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vacker textil som istället för blomsterdekorationer läggs på kistan under begravningsakten.

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vacker textil som istället för blomsterdekoration läggs på kistan under begravningsakten. Bårtäcket kan lånas utan kostnad.

Lerums församling har ett bårtäcke för utlåning. 

Bårtäcke, Lerums församling
Bårtäcke, Lerums församling

Bårtäcket bokas i samband med bokning av begravningsceremoni. Prata med din begravningsbyrå eller kontakta någon av vår expeditioner, se kontaktuppgifter nedan.