Foto: Peter Ebbesson

Skyltar på gravplatsen

Ibland sitter det små skyltar på gravplatsen. Det kan vara information till kyrkogårdspersonal som ska sköta gravarna eller information till gravrättsinnehavare.

Skyltar vid gravplats

Denna skylt placeras på gravplatsen när en ny gravplats upplåtits utan att en gravrättsinnehavare anmält sitt intresse.

Varje år sätter vi ut små gröna skyltar på en del gravar med uppmaning om att ta kontakt med oss. Det kan till exempel bero på att det är oklart vem som är gravrättsinnehavare. Skylten kan också innebära att gravrätten för graven har gått ut och därför antingen behöver förlängas eller återlämnas.

De gröna skyltarna sitter på graven i två år, efter det om ingen har hört av sig till oss anses gravrätten som återlämnad efter beslut i kyrkorådet.

Läs mer om vad det innebär att vi söker gravrättsinnehavare.

Den här skylten sätts ut när vi behöver ha kontakt med gravrättsinnehavaren. Här vet vi vem det är men saknar kontaktuppgifter.

En röd skylt placeras på gravplatsen med en gravsten som kan utgöra fara. Kyrkogårdsförvaltningen har undersökt gravstenen noggrant  och bedömt att gravstenen behövt stöttas. Gravrättsinnehavaren uppmanas att åtgärda stenen. Läs mer om gravstenar och säkerhet.

2015 gjorde Anni Bergström, antikvarie på Västarvet, i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland en kulturminnesinventering på Lerums kyrkogård. Resultatet blir att vi får en långsiktig bevarandeplan över de kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar som ska bevaras för framtiden. Följande kriterier har bland annat använts under inventeringen: handhuggna stenar, speciella stensorter, ovanliga dekorationer, gårdsnamn med anknytning till orten, förindustriella gravvårdar, betydelsefulla personer och titlar.

Dessa inventeringar och åtgärder som medföljer är en del av bevarandet av Sveriges kulturarv enligt begravningslagen och kulturmiljölagen. De gravar som är återlämnade till kyrkogårdsförvaltningen och som är kulturklassade märks med skylt ”Kulturgrav”.

Skötselstickor

Skötselstickor i stål, markerade med färg, beskriver vad kyrkogårdspersonalen ska sköta om vid en gravplats. Stickorna finns i flera färger. 

Planteringslåda

Plantering av vårblommor (penséer) och sommarblommor (isbegonia och rabatteternell) i förvaltningens planteringslåda. Ogräsrensning och bevattning av de växter som förvaltningen planterat.

Perenner i så kallade allframtidsavtal:

Plantering av nya perenner vid behov. Ogräsrensning och bevattning av de växter som förvaltningen planterat. 

Planteringslåda

Granristäckare i ädelgran placeras på gravplatsen under vecka 43.

Perenner (allframtidsavtal):

Granristäckning med rödgranris placeras över rabatten under vecka 43.

Ogräsrensning i gravgrus samt mönsterkrattning vid behov.

Ogräsrensning i gravgrus mönsterkrattning vid behov. Används för återlämnade gravar där ram och sten finns kvar.