Foto: Josefin Bergius

Gravrättsinnehavare sökes

För att komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något den/de som är gravsatta på gravplatsen arbetar kyrkogårdsförvaltningen med skyltning på gravplatsen.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten, dvs. Lerums församling. Huvudmannen hade inte heller några bra rutiner för att samla in sådana uppgifter.

År 2008 påbörjade kyrkogårdsförvaltningen ett stort arbete med att uppdatera rutiner samt söka efter gravrättsinnehavare. En del av arbetet innebär att skyltar placeras på gravplatsen för att komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till den/de som är gravsatta på gravplatsen.

Får inte förvaltningen kontakt med anhöriga inom en viss tid (minst 2 år) kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till huvudmannen efter beslut i kyrkorådet. Det kan medföra att gravanordningen (dvs. gravsten mm.) tas bort och att gravplatsen kan upplåtas på nytt.