Gravsättning
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Gravsättning

Med gravsättning avses placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats och placering eller nedgrävning av aska i minneslund eller på annan plats än allmän begravningsplats. Observeras bör alltså att även spridning av aska över skog eller hav är en gravsättning.

Sverige har en begravningslag. Den säger att en avliden person behöver gravsättas eller kremeras inom en månad. Lagen säger även att gravsättning av en avliden som kremerats behöver ske inom ett år. 

Bokning av gravsättning

Innan gravsättning kan ske skall skattemyndigheten utfärda ett gravsättningsintyg. Den som ordnar med gravsättningen ansvarar för att gravsättningsintyget kommer till kyrkogårdsförvaltningen. Gravsättning får ej ske utan intyget.

Gravsättning av kista, urna och aska kan ske i samband med en begravningsceremoni och stoft eller aska sänks då ned i graven med eller utan anhöriga närvarande. Det finns även möjlighet att göra gravsättningen vid ett senare tillfälle, med eller utan anhöriga närvarande. Tid för gravsättning bokas genom vår kyrkogårdsexpedition. 

Tider för gravsättning av urna samt aska:

Helgfri vardag, kl. 10:00 – 15:00

KONTAKTUPPGIFTER TILL KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN

Bild över Lerums kyrkogårdsförvaltning
Foto: Josefin Bergius
Vår expedition är öppen helgfri vardag kl. 10 - 12

Hos oss kan du boka tid för gravsättning, gravvisning och borgerlig begravning. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravar, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.

Telefon

0302-52 25 59 

Besöksadress 

Kastenhofsvägen 6
443 35 Lerum
För karta, klicka här.

E-post

lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se  

Postadress

Lerums kyrkogårdsförvaltning
Box 126
443 23 Lerum