Gravsättning
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Gravsättning

Vid en gravsättning sätts kistan eller urnan ned i en grav. Det kan vara på en särskild gravplats, men även att askan grävs ner i en minneslund eller att askan sprids på annan plats. Här får du mer information om hur det går till på Lerums kyrkogård.

Tider för gravsättning av aska och urna

Helgfria vardagar kl. 10.00–15.00

Bokning för gravsättning av kista görs vid bokning av begravningsgudstjänst/-ceremoni. 

Vad säger Begravningslagen?

Sverige har en Begravningslag. Enligt lagen måste gravsättning eller kremation ske inom en månad från dödsfallet och gravsättningen av askan måste ske inom ett år från kremeringen.

Bokning av gravsättning

Innan gravsättning kan ske skall skattemyndigheten utfärda ett gravsättningsintyg. Den som ordnar med gravsättningen ansvarar för att gravsättningsintyget kommer till kyrkogårdsförvaltningen. Gravsättning kommer inte att ske utan intyget.

Gravsättning av kista, urna och aska kan ske i samband med en begravningsgudstjänst-/ceremoni och stoft eller aska sänks då ned i graven med eller utan anhöriga närvarande. Det finns även möjlighet att göra gravsättningen vid ett senare tillfälle, med eller utan anhöriga närvarande. Tid för gravsättning bokas genom vår kyrkogårdsexpedition.

Vid uthämtning av urna samt aska för gravsättning på annan ort

För att hämta ut askan behöver tid bokas hos Lerums kyrkogårdsexpedition. En kvittens skall signeras vid utlämning av askan av den som ordnar med begravningen/gravsättningen. Medtag giltig legitimation, saknas giltig id-handling kommer askan inte att lämnas ut.