Kvarter Syrenen, Östra kyrkogården
Foto: Josefin Bergius

Val av gravplats

Jordbegravning eller kremering? Egen grav eller aska som sprids? Många berättar för sina anhöriga om hur och var de vill bli begravda i framtiden. Om en avliden person inte har berättat, eller lämnat några önskemål efter sig, får de anhöriga ta ställning till en bra lösning. För att se ut en gravplats på Lerums kyrkogård behöver man boka en gravvisning.

Bokning av gravvisning

Mer info

TIDER FÖR GRAVVISNING

Måndag - Torsdag kl. 10:00 - 15:00
Fredag kl. 10:00 - 12:00

Hur går en gravvisning till?

Vid gravvisningen så träffar man medarbetare på kyrkogårdsförvaltningen som visar de platser som finns lediga. Visningen brukar ta upp till ca. 30 min, men det är väldigt individuellt. Vi ser helst att val av gravplats sker fysiskt då det kan lätt kan uppstå missförstånd vid kontakt per telefon/e-post.

Det finns självklart även möjlighet att boka tid för att se på vår minneslund samt askgravlund, men det är inget måste.

Att tänka på inför en gravvisning

Nedan finner du frågor som kan vara bra att ha funderat över innan gravvisningen alt. att fråga vid gravvisningen:

  • Hur många ska det finnas plats för i graven? Vad finns det för önskemål om gravskick då? Här behöver ni tänka lite framåt i tiden.
  • Har ni specifika önskemål om var på kyrkogården ni vill ha er gravplats?
  • Finns det önskemål om tillgänglighet för personer som har funktionsvariationer?
  • Det finns olika regler för de olika gravkvarteren. Därför är det bra att ha bestämt om ni önskar liggande eller stående sten, om gravplatsen ska vara inramad eller ligga i en sammanhängande gräsyta, om ni vill kunna sköta om gravplatsen eller om ni vill ha en skötselfri gravplats.

Vid en gravvisning kan man se ut en ny grav eller en så kallad återgångsgrav

Val av gravskick - Folder

Skulle det vara så att man inte kan bestämma sig för en gravplats vid visningen, kan man boka in ett nytt tillfälle för visning alt. återkoppla per telefon eller e-post om vilken gravplats som valts.

Valet av gravplats måste kännas rätt

Eftersom all gravsättning betraktas som definitiv enligt Begravningslagen är det i praktiken omöjligt att få tillstånd att flytta gravsatt stoft eller aska. Det är därför viktigt att man tänker igenom valet av gravplats noga. Efter kremation ska urnan gravsättas inom ett år. Man behöver alltså inte ta några förhastade beslut.

När man valt gravplats

Efter gravplats valts kommer ett kuvert att överlämnas med information om det gravskick som valts. Vid val av kistgrav-, urngrav- samt askgravplats kommer förvaltningen att placera ut ett tillfälligt kors på gravplatsen med den avlidnes namn. Korset markerar gravplatsen, men även placering av ev. gravsten. Korset kan stå kvar upp till ett år i väntan på gravsten. Korset tas bort när stenen är på plats alternativt om det passerat ett år efter att korset placerats ut.

Gravrättsinnehav

När en ny gravplats upplåts för en avliden finns det möjlighet att anmäla sig som gravrättsinnehavare. Det underlättar om en eller flera gravrättsinnehavare utses så fort som möjligt för att kunna ordna med en del praktiska frågor så som gravanordningens uppsättande samt vid beställning av gravskötsel. 

I normalfallet kan inga inkomna gravvårdsansökningar behandlas innan en eller flera gravrättsinnehavare är utsedda. Detta då det endast är gravrättsinnehavaren som får bestämma om gravvårdens/gravstenens utformning.

Vill du bli gravrättsinnehavare?

  1. Anmäl ditt intresse till kyrkogårdsexpeditionen. 
  2. Skriv under och returnera blanketten som skickas till dig.
  3. Inkommer inga invändningar från dödsboet om din anmälan kommer du att antecknas som gravrättsinnehavare.

Om ingen kan eller vill bli gravrättsinnehavare

Om det inte finns någon som kan eller vill bli gravrättsinnehavare kommer gravrätten för gravplatsen att förbehållas den avlidne i 25 år. Gravplatsen blir då en förbehållsgrav vilket innebär att gravplatsen inte kan upplåtas på nytt till någon annan under denna tid.