Gravskötsel

Ansvaret för den allmänna skötseln av Lerums kyrkogård ligger hos kyrkogårdsförvaltningen. Du som gravrättsinnehavare ansvarar för skötseln av den enskilda gravplatsen, men du kan också beställa hjälp med skötseln från kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdsförvaltningen kan ta ansvar för att sköta om gravplatsen genom ett ettårigt skötselavtal eller ett flerårigt avtal, ett så kallat avräkningsavtal.

Ettårigt avtal 

Vårt ettåriga avtal är löpande och förlängs ett år i taget från det att fakturan betalas. Erbjudandet om förlängning skickas ut i januari/februari varje år. 

Då detta endast är ett erbjudande skickar förvaltningen inga påminnelser med betalningskrav. Betalas inte fakturan medför detta att vårt åtagande upphör och gravskötseln avslutas. Förvaltningen skickar då en bekräftelse om att avtalet är avslutat. 

Om avtalet ska sägas upp eller ändras görs det genom kontakt med kyrkogårdsexpeditionen. En ändring i skötseln kan innebära en annan avgift. Förvaltningen kommer då att skicka ut en ny faktura.   

Avräkningsavtal 

Ett avräkningsavtal är ett flerårigt gravskötselavtal och innebär att man betalar in en summa som uppskattningsvis ska täcka de antal år man vill att skötselavtalet ska gälla. Eftersom den ekonomiska utvecklingen inte går att förutspå kan vi inte garantera att skötselavtalet ska gälla för ett exakt antal år. Det minsta belopp man kan betala in är 5.000 kr och det högsta beloppet är 25.000 kr. Avtalet kan inte sägas upp. 


Ett avräkningskonto öppnas när pengarna sätts in och varje år skickas ett saldobesked ut med specificering av skötselkostnaden. Grundgarantin är att avtalet gäller så länge det finns pengar kvar på kontot. Gravrättsinnehavaren meddelas när pengarna tagit slut och kontot avslutas. Den som så vill kan naturligtvis teckna ett nytt skötselavtal igen. 

Avslutat gravskötselavtal 

När gravskötseln avslutas plockas eventuell planteringslåda upp, planteringsytan fylls med jord eller grus och skötselstickan tas därefter bort. 

Tjänsteutbud gravskötsel 

Du hittar hela utbud och priser för tjänsterna i prislistan för 2023 och prislistan för 2024.

Förvaltningen kan även hjälpa till med andra arbeten så som beskärning av buskar, igenläggning av planteringsytor, ogräsrensning, påfyllning av gravgrus eller grässådd. Kontakta oss gärna för ett kostnadsförslag.  Arbetet sker löpande och debiteras mot en timkostnad. 

Om du har några frågor eller om du vill göra en beställning är du välkommen att kontakta kyrkogårdsexpeditionen

Sommarplantering, Lerums kyrkogård

Vad ingår i avgiften för gravskötsel?

Här nedan följer information om hur skötseln går till och vilka tjänster och arbeten vi erbjuder.

Skyltar på gravplatsen

Ibland sitter det små skyltar på gravplatsen. Det kan vara information till kyrkogårdspersonal som ska sköta gravarna eller information till gravrättsinnehavare.

Brevlådor utanför en röd husvägg.

Information med anledning av erbjudanden från privat gravskötselföretag

Just nu får Lerums kyrkogårdsförvaltning frågor om erbjudanden från ett privat företag angående tvätt av gravsten. Detta erbjudande har ingenting med Lerums kyrkogårdsförvaltning att göra. Läs mer här.