Sommarplantering, Lerums kyrkogård
Foto: Josefin Bergius

Gravskötsel

Ansvaret för den allmänna skötseln av Lerums kyrkogård ligger hos kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavarna ansvarar för skötseln av den enskilda gravplatsen.

Beställning av gravskötsel

Mer info

Behöver du hjälp med skötsel på graven?

Då kan kyrkogårdsförvaltningen ta ansvar för att sköta om gravplatsen genom ett ettårigt skötselavtal. Ett ettårigt avtal är ett avtal som är löpande och som förlängs ett år i taget från det att fakturan betalas. Som kund är man alltså inte bunden mer än ett år i taget. Erbjudandet om förlängning skickas ut i januari/februari varje år, man betalar alltså i förskott för innevarande år.

Då detta endast är ett erbjudande skickar förvaltningen inga påminnelser med betalningskrav. Betalas inte fakturan medför detta att vårt åtagande upphör och gravskötseln avslutas. Förvaltningen skickar då en bekräftelse om att avtalet är avslutat.

Om avtalet ska sägas upp eller ändras görs det genom kontakt med kyrkogårdsexpeditionen. En ändring i skötseln kan innebära en annan avgift. Förvaltningen kommer då att skicka ut en ny faktura.  

När gravskötseln avslutas plockas eventuell planteringslåda upp, planteringsytan fylls med jord och skötselstickan tas därefter bort.

Vänligen notera att skötsel av buskar/träd på gravplatsen inte ingår i våra skötselpaket, men kan beställas separat av förvaltningen. Arbetet sker löpande och debiteras mot en timkostnad.

Sommarplantering, Lerums kyrkogård
Sommarplantering, Lerums kyrkogård Foto: Josefin Bergius

Här nedan följer information om vilka tjänster förvaltningen erbjuder, samt när de olika tjänsterna är planerade att utföras:

Skötselpaket med ettåriga växter i planteringslåda

  • Skötsel av växter, planterade av förvaltningen, sker löpande under v. 14 - 39
  • Vårstädning sker v. 12
  • Vårplantering sker v. 15 - 16
  • Sommarplantering sker v. 24
  • Höststädning sker löpande september - oktober, dock senast v. 41

Vårdekoration - Minipåsklilja i kruka (Tête-á-tête)

  • Placeras ut vid graven v. 12

Höstdekoration - Ljung i kruka

  • Placeras ut vid graven v. 41

Vinterdekoration - Granristäckare och krans i ädelgran

  • Placeras ut vid graven v. 43

Tändning av gravljus

  • Placeras ut vid graven under v. 44 och tänds fredagen innan Alla helgons dag.

Underhåll av gravgrus

  • Sker löpande under säsong

Övriga tjänster

Förvaltningen kan även hjälpa till med andra arbeten så som beskärning av buskar, igenläggning av planteringsytor, ogräsrensning, påfyllning av gravgrus eller grässådd.
Kontakta oss gärna för ett kostnadsförslag.

Om du har några frågor eller om du vill göra en beställning är du välkommen att kontakta oss på vår kyrkogårdsexpedition. Du hittar mer information om vårt utbud och våra rutiner i vår prislista nedan.

Priser för gravskötsel

KONTAKTA KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN

Hos oss kan du boka tid för gravsättning, gravvisning och borgerlig begravning. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravar, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.

Vår expedition är öppen helgfri vardag kl. 10:00 - 12:00

AVVIKANDE ÖPPETTIDER:

Personaldag 2 juni - Stängt
Nationaldagen 6 juni - Stängt
Midsommarafton 24 juni - Stängt

Tfn: 0302-52 25 59
E-post: lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se   
Besöksadress: Kastenhofsvägen 6, 443 35 Lerum
För att se karta över kyrkogården, klicka här.
Postadress: Lerums kyrkogårdsförvaltning, Box 126, 443 23 Lerum