Foto: Josefin Bergius

Välkommen till Lerums kyrkogårdsförvaltning

Vi svarar för drift och underhåll inom begravningsverksamheten i Lerums församling. Välkommen att kontakta oss för att boka tid för gravsättning, gravvisning och borgerlig begravning. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravar, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.

AKTUELLT PÅ KYRKOGÅRDEN

Närbild på en vitsippa i gräset.

Planansökan - Informationsträff för närboende

Lerums församling har under v. 16 skickat ut en inbjudan till en informationsträff för närboende till fastighet Stillestorp 1:2.

Brevlådor utanför en röd husvägg.

Information med anledning av erbjudanden från privat gravskötselföretag

Just nu får Lerums kyrkogårdsförvaltning frågor om erbjudanden från ett privat företag angående tvätt av gravsten. Detta erbjudande har ingenting med Lerums kyrkogårdsförvaltning att göra. Läs mer här.

Tända gravljus mot vit bakgrund.

Kråkfåglar norpar gravljus på gravarna

Har gravljus försvunnit från gravplatsen? Då är det med största sannolikhet en fågel som tagit ljuset då de gillar att äta av stearinet.

Entrén till Östra kyrkogården, Lerums kyrkogård

Markarbeten på Östra kyrkogården

En omgestaltning av entrén till Östra kyrkogården samt anläggning av en ny askgravplats på kvarter C har påbörjats och kommer att pågå under under december – januari, med uppehåll under jul- och nyår. Det mesta arbetet kommer att bli utfört under vintern, men viss återställning samt plantering kommer att ske under våren. Vi räknar med att den nya askgravplatsen kommer att kunna tas i bruk till hösten år 2023.

Gravstensinventering

Förvaltningen utför under hösten år 2022 en gravstensinventering för stående gravstenar på Lerums kyrkogård. Här kan du läsa mer om inventeringen.

Gravrättsinnehavare sökes

Lerums kyrkogårdsförvaltning söker Information om gravplatser som saknar gravrättsinnehavare. Läs mer här.

Kvarter Syrenen, Östra kyrkogården

Att sommarjobba på kyrkogården

Här kan du läsa mer om vad det innebär att sommarjobba på kyrkogården.

Gräsklippning

Så här jobbar vi på Lerums kyrkogård

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar vid de olika årstiderna.

KONTAKTA LERUMS KYRKOGÅRDSEXPEDITION

Vår expedition är öppen helgfri vardag kl. 10:00 - 12:00

Telefon: 0302-52 25 59
E-post: lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 
 
Besöksadress:
Kastenhofsvägen 6, 443 35 Lerum
För att se karta över kyrkogården, klicka här.
Postadress: Lerums kyrkogårdsförvaltning, Box 126, 443 23 Lerum 

Hos oss kan du boka tid för gravvisning, gravsättning och borgerlig begravningsceremoni. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravplatser, gravrättsinnehav, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.

AVVIKANDE ÖPPETTIDER:

Under sommaren 2023 kommer kyrkogårdsexpeditionen att vara stängd varje torsdag mellan vecka 26 – 34.

Personaldag, 31 maj - Stängt
Sveriges nationaldag, 6 juni - Stängt 
Juldagen, 25 dec – Stängt
Annandag jul, 26 dec – Stängt
Nyårsdagen, 1 jan 2024 - Stängt

BEGRAVNINGSOMBUD I LERUMS KOMMUN

Begravningsombudet utses av länsstyrelsen och ombudets uppgift är att granska hur huvudmännen, Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter, sköter begravningsverksamheten. Begravningsombudet ska tillvarata intressen hos de personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud i Lerums kommun:

Lennart Lauenstein
Tfn: 0707-99 28 64