Om oss

Vårt huvudsyfte är att vara en samlande plats för invånarna i Lerum, oavsett bakgrund eller övertygelse. Här kan du utforska din andlighet, dela i gemenskap och bidra till samhällets välmående.

Vi strävar efter att vara en öppen och levande församling, där vi välkomnar alla med värme. Här hittar du en plats för hopp, tröst och gemenskap, där vi tillsammans delar Guds kärlek med varandra och samhället.

Vi engagerar oss i att erbjuda meningsfulla gudstjänster, konserter, studiecirklar och andra aktiviteter som berikar livet och stärker tron. Genom vårt diakonala arbete och samhällsinsatser strävar vi efter att göra världen lite bättre.

Lerum församling utgörs av en varierad och engagerad gemenskap av medlemmar och personal som arbetar tillsammans för att skapa en välkomnande atmosfär. Oavsett om du har varit med oss länge eller är ny, finns det alltid en plats för dig att delta och engagera dig.

Kontakta oss gärna!

Har du frågor eller vill veta mer? Tveka inte att kontakta oss. Vi finns här för dig och ser fram emot att välkomna dig till vår gemenskap.

Ideella uppdrag

Välkommen som ideell i Lerums församling! Vill du hjälpa till att baka, erbjuda läxhjälp eller besöka ensamma? Kontakta oss gärna och berätta vad du vill bidra med, stort som smått!

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Vår vision

Lerums församling strävar efter att vara en plats där Guds källor flödar, inspirerade av naturens skönhet, gemenskapens värme och glädjen i gudstjänsten.

Lediga tjänster

När det finns lediga tjänster hittar du dem här. Varmt välkommen med din ansökan!

Personuppgiftsbehandling

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur Svenska kyrkan hanterar dina personuppgifter. Lerums församling skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.