Kvarter Syrenen, Östra kyrkogården
Foto: Josefin Bergius

Lerums kyrkogård

Lerums kyrkogård är belägen vid Lerums kyrka och består av tre begravningsplatser: Gamla kyrkogården, Västra kyrkogården och Östra kyrkogården.

Lerums kyrkogård består av tre olika begravningsplatser. Gamla kyrkogården är den äldsta begravningsplatsen på Lerums kyrkogård och är belägen vid Lerums kyrka. Kyrkogården har gjort två större utvidgningar som resulterade i begravningsplatsen Västra kyrkogården, under början av 1900-talet, samt begravningsplatsen Östra kyrkogården, under 1970-talet.

Vi vårdar ett kulturarv
Under år 2014 utförde Västarvet, på uppdrag av Lerums församling, en kulturminnesinventering på Lerums kyrkogård. Rapporten innehåller rekommendationer för bevarande, vård och utveckling av kyrkogårdens gravanordningar och andra fasta anordningar. Rapporten är tänkt att användas av församlingen som ett underlag inför underhålls- och förändringsarbeten, och av till exempel länsstyrelsen vid handläggning av tillståndsärenden och remisser. Här kan ni läsa mer om kulturminnesinventeringen (PDF).

ORDNINGSREGLER FÖR LERUMS KYRKOGÅRD

  • Vissna blommor och kransar mm skall läggas på kyrkogårdens serviceplatser.
  • Spadar, handkrattor och vaser mm får ej läggas bakom gravvården.
  • Gravrättsinnehavare ska vårda gravplatsen och även ha tillsyn över att gravvården är säkert förankrad.
  • Lek, idrott, blomplockning, fiske och jakt är förbjudet.
  • Växter, som når en maxhöjd av 80 cm och ej inkräktar på andras gravplatser eller den allmänna ytan får planteras.
  • Kopplad hund får medtagas vid besök på kyrkogård. Givetvis plockar man upp efter sin hund.

KARTOR ÖVER LERUMS KYRKOGÅRD

KONTAKTA KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN

Hos oss kan du boka tid för gravsättning, gravvisning och borgerlig begravning. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravar, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.

Vår expedition är öppen helgfri vardag kl. 10:00 - 12:00

AVVIKANDE ÖPPETTIDER:

Personaldag 2 juni - Stängt
Nationaldagen 6 juni - Stängt
Midsommarafton 24 juni - Stängt

Tfn: 0302-52 25 59
E-post: lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se   
Besöksadress: Kastenhofsvägen 6, 443 35 Lerum
För att se karta över kyrkogården, klicka här.
Postadress: Lerums kyrkogårdsförvaltning, Box 126, 443 23 Lerum