Foto: Peter Ebbesson

Lerums kyrkogård

Lerums kyrkogård är belägen vid Lerums kyrka och består av tre begravningsplatser: Gamla kyrkogården, Västra kyrkogården och Östra kyrkogården.

Lerums kyrkogård består av tre olika begravningsplatser. Gamla kyrkogården är den äldsta begravningsplatsen på Lerums kyrkogård och är belägen vid Lerums kyrka. Kyrkogården har gjort två större utvidgningar som resulterade i begravningsplatserna Västra kyrkogården under början av 1900-talet, och Östra kyrkogården under 1970-talet.

Ordningsregler

Kyrkogården är de avlidnas vilorum. Respektera den ro och helgd som platsen kräver.

  • Besökare ska uppträda så att begravningsprocessioner eller begravningar ej störs.
  • Lek, idrott, blomplockning, fiske och jakt är förbjudet.
  • Kopplad hund får medtagas vid besök på kyrkogård. Givetvis plockar man upp efter sin hund.
  • Gravrättsinnehavare ska vårda gravplatsen och även ha tillsyn över att gravvården är säkert förankrad.
  • Föremål av glas får ej placeras på gravplatsen.
  • Växter, som max når en höjd av 80 cm och ej inkräktar på andras gravplatser eller den allmänna ytan, får planteras. Plantering får endast ske på den yta som tillhör gravplatsen.
  • Vissna växter och skräp slängs på förvaltningens serviceplatser. Soporna ska sorteras.
  • Spadar, handkrattor och vaser mm får ej läggas bakom gravvården.
  • Gravlykta får endast placeras på gravplatsen mellan 1 oktober – 31 mars

Ordningsreglerna är antagna av Kyrkorådet 2023-10-25.

Vi vårdar ett kulturarv

Under år 2014 utförde Västarvet, på uppdrag av Lerums församling, en kulturminnesinventering på Lerums kyrkogård. Rapporten innehåller rekommendationer för bevarande, vård och utveckling av kyrkogårdens gravanordningar och andra fasta anordningar. Rapporten är tänkt att användas av församlingen som ett underlag inför underhålls- och förändringsarbeten, och av till exempel länsstyrelsen vid handläggning av tillståndsärenden och remisser. Här kan ni läsa mer om kulturminnesinventeringen (PDF).

För dig som kommer med bil

Vi hänvisar till infarten vid Lerums kyrka från Alingsåsvägen, vidare höger in på Kastenhofsvägen. Parkering finns nedanför kyrkan till höger vid kyrktrappan, vid ingången till Västra kyrkogården, vid infarten till Östra kyrkogården utmed bilvägen in (till vänster – se markerade parkeringsplatser) samt vid förvaltningsbyggnaden. Det finns möjlighet att köra in på Östra kyrkogården.

För besökare med funktionsvariationer finns även parkering vid Lerums kyrka. Sväng då vänster vid Kyrkstugan, in på Gamla Alingsåsvägen, och ta första vägen till höger. Parkering finns markerad bakom klockstapeln, vid kyrkan.

Askgravlunden, Gamla kyrkogården

Gamla kyrkogården

Efter en utvidgning av kyrkogården under början av 1900-talet fick den äldsta delen av kyrkogården vid Lerums kyrka benämningen Lerums Gamla kyrkogård, idag kallad Gamla kyrkogården.

Västra kyrkogården

Under början av 1900-talet utvidgades Lerums kyrkogård och den nya delen fick benämningen Lerums Västra kyrkogård, idag kallad Västra kyrkogården. Detta var den första begravningsplats i Lerum som anlades utanför en kyrkotomt.

Entrén, Östra kyrkogården

Östra kyrkogården

Under 1970-talet behövde kyrkogården utvidgas och den nya delen av kyrkogården anlades Öster om Lerums kyrka och fick benämningen Lerums Östra kyrkogård, idag kallad Östra kyrkogården.

Kistgravplats, Östra kyrkogården

Hitta graven

Letar du efter en gravplats? Genom att söka på svenskagravar.se namn, ort, kyrkogård eller datum kan du få information om var till exempel släktingar finns gravsatta.