En nedlagd gravsten ligger på en gravplats. En liten skylt står bredvid.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravstenar och säkerhet

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Därför inspekteras alla gravstenar regelbundet för att se till att de inte utgör en risk.

Om det upptäcks brister eller faror på en gravsten, meddelas gravrättsinnehavaren som uppmanas att åtgärda problemen.

Gravrättsinnehavaren har det övergripande ansvaret för både gravplatsen och gravstenen. Det är rättsinnehavaren som betalar om gravstenen måste återmonteras. Däremot har kyrkogårdsförvaltningen fullt ansvar för att återlämnade och kulturhistoriskt värdefulla gravstenar.

Om en gravsten bedöms vara farlig måste kyrkogårdsförvaltningen temporärt hantera situationen, exempelvis genom att lägga ned stenen. Det är då gravrättsinnehavarens ansvar att göra det som behövs för att säkerställa gravstenens stabilitet.

En gravplats måste inte ha en gravsten. Gravrätten gäller även om gravstenen tas bort. Eventuell plantering eller andra dekorationer kan vara kvar även om gravstenen tas bort.

Om du ser en gravsten som ligger ned så kan det bero på något av följande:

  • Kyrkogårdsförvaltningen försöker att hitta gravrättsinnehavaren men har ännu inte kunnat etablera kontakt.
  • Kyrkogårdsförvaltningen arbetar aktivt med att lösa problemet med den farliga gravstenen.
  • Gravrättsinnehavaren har informerats om problemet med gravstenen men har ännu inte vidtagit åtgärder för att säkerställa dess stabilitet.