Förtroendevalda

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Lerums församlings styrelse och utses av det kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta, demokratiska, kyrkliga val. I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ för Lerums församling.