Foto: Shutterstock

Vårt arbete inom äldreboenden

Reflektion, fördjupning, utmaning och uppmuntran.

Lerums församling stöder vuxnas andliga liv och andliga tillväxt. Vi ger möjligheten att tillsammans få reflektera kring tro och liv. Lerums församling vill ge människor i vuxen ålder möjligheten att kunna lära sig av varandra.

Vi vill också väcka nyfikenhet och inbjuda till reflektion, fördjupning och ge uppmuntran och utmaning. Ett viktigt syfte är att öva sig i reflektion, minnas och lyssna på varandra i grupp. Vi samtalar och delar tankar.

Vi har regelbundna andakter och nattvardsmässor på Hedegården, Tuvängen, Riddarsten och Höjdenhemmet under hela året.

TUVÄNGEN
Ojämna tisdagar
Kl 15–16 Andakt/ Nattvardsgudstjänst
Kontaktpersoner: Susanne Lindström, vuxenpedagog
och Gunilla Rödström, präst

HEDEGÅRDEN
Ojämna tisdagar

Kl 10.15–11 Andakt/ Nattvardsgudstjänst
Kl 11–12 Samtal och kaffe
Kontaktpersoner: Susanne Lindström, vuxenpedagog och Gunilla Rödström, präst

HÖJDENHEMMET
Ojämna måndagar
Kl 14–15.30 Studiecirkel: "Det goda samtalet"
Kontaktpersoner: Susanne Lindström, vuxenpedagog

Jämna tisdagar
Kl 11 Andakt/ Nattvardsgudstjänst med efterföljande kaffe.
Kontaktpersoner: Inger Burgén Levin, diakoniassistent och Gunilla Rödström, präst.

RIDDARSTEN
Jämna torsdagar
Kl 15 Andakt/Nattvardsgudstjänst
Kontaktpersoner: Inger Burgén Levin, diakoniassistent och Gunilla Rödström, präst.

Ojämna tisdagar
Kl 14.30 Studiecirkel "Samtal kring livet" Pausat pga pandemin
Kontaktpersoner: Inger Burgén Levin, Diakoniassistent