Kyrkan på äldreboenden

Kyrkan är närvarande för att stödja det andliga livet och tillväxten hos de boende. Här har du möjlighet att tillsammans med andra reflektera över tro och liv.

Vi erbjuder regelbundna andakter och nattvardsmässor på flera äldreboenden, inklusive Hedegården, Tuvängen, Riddarstensgården och Höjdenhemmet, året runt. Kyrkans personal finns också tillgänglig för personal och anhöriga, för enskilda samtal och andakter.

I våra gruppsamtal och studiecirklar övar vi tillsammans på att reflektera, minnas och lyssna på varandra. Vi delar tankar, erfarenheter och kunskap. Vårt mål är att väcka nyfikenhet, främja reflektion och fördjupning samt ge uppmuntran och utmaning.

Tuvängen

Ojämna tisdagar kl. 15.00: Andakt eller nattvardsgudstjänst följt av kaffe och samtal.

Hedegården

Ojämna tisdagar kl. 10.15: Andakt eller nattvardsgudstjänst följt av kaffe och samtal.

Höjdenhemmet

Jämna tisdagar kl. 11.00: Andakt eller nattvardsgudstjänst följt av kaffe och samtal. Ojämna måndagar kl. 14.00: Studiecirkel: "Det goda samtalet."

Riddarstensgården

Jämna torsdagar kl. 15.00: Andakt eller nattvardsgudstjänst följt av kaffe och samtal.

Vårt äldreboendeteam består av en diakoniassistent, en präst, en vuxenpedagog, en musiker och flera engagerade ideella medarbetare. Det breddar vår förmåga att erbjuda omsorg och gemenskap på äldreboendena.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!