Nattvard
Foto: Josefin Casteryd/Ikon

Vill du bli gudstjänstvärd?

Skulle du vilja medverka i en gudstjänst? Läsa en text, be en bön, hälsa välkommen eller koka kaffe?

Vi behöver bli fler som tillsammans bygger Lerums församling! Församlingen har ett rikt gudstjänstliv med högmässor, gudstjänster, dopgudstjänster, konfirmationer, konserter m.m. och där är det viktigt med värdskapet. 

Oftast är det flera gudstjänstvärdar varje söndag, så att man hjälps åt. Du bestämmer själv hur många gånger du vill tjänstgöra.

Välkommen att höra av dig!