Meny

Vad ingår i skötselavgiften?

Här nedan följer information om hur skötseln går till och vilka tjänster och arbeten vi erbjuder, se också prislista. För att teckna ett gravskötselavtal krävs att någon är antecknad som gravrättsinnehavare i gravboken.

Vi kan hjälpa till med skötsel och plantering av ettåriga växter i planteringslåda alternativt fleråriga växter. Framåt vintern täcker vi gravrabatterna med granris och lägger ut vinterkransar, om man beställt det. 

Kontakta oss gärna för ett kostnadsförslag. 

Så här ser våra skötselrutiner ut för de som beställt gravskötsel

Januari-Mars

 1. Vårstädning på kyrkogårdarna
 2. Granris, ljung, kransar och utbrunna ljus tas bort på samtliga
  gravar samt trasiga lyktor      
 3. Om vädret tillåter så börjar vi med gravkrattning  

April-Maj

 1. Påskliljor planteras  
 2. Perennagravar samt grundskötslar gödslas och fylls på med
  jord   
 3. Under april månad görs vårplanteringen. Om vädret tillåter
  görs planteringen innan påsk.       
 4. Gravkrattning samt rensning av ogräs i grus      
 5. Skötsel utförs (vattning, putsning av vissna blommor,
  ogräsrensning)      
 6. Nästkommande års prislista fastställes

 Juni-September

 1. Under juni månad planteras sommarblommor, planteringen är klar lagom till midsommar      
 2. Skötsel utförs (vattning, putsning av vissna blommor,
  ogräsrensning)   
 3. Gravkrattning samt rensning av ogräs i grus  

September-December

 1. Sommarblommorna tas bort    
 2. Planteringslådor luckras och perenner klipps ner       
 3. Ljung planteras  
 4. Granris och beställda vinterkransar läggs ut till
  Allhelgonahelgen

Om Ni har frågor om skötsel/plantering/smyckning av grav eller om ni vill göra en beställning är Ni välkomna att ringa vår expedition på tel. 0302 – 52 25 59.

priser för gravskötsel

Klicka på länken nedan för att se vårt utbud och våra priser.

Prislista 2019