Sommarplantering, Lerums kyrkogård
Foto: Josefin Bergius

Vad ingår i avgiften för gravskötsel?

Här nedan följer information om vilka tjänster förvaltningen erbjuder, samt när de olika tjänsterna är planerade att utföras.

Skötselpaket med ettåriga växter i planteringslåda

Skötsel av växter, planterade av förvaltningen, sker löpande under v. 14 - 39
Vårstädning sker v. 12
Vårplantering sker v. 14-15
Sommarplantering sker v. 24
Höststädning sker löpande september - oktober, dock senast v.41

Vårdekoration - Minipåsklilja i kruka (Tête-á-tête)

Placeras ut vid graven v. 12

Höstdekoration - Ljung i kruka

Placeras ut vid graven v. 41

Vinterdekoration - Granristäckare och krans i ädelgran

Placeras ut vid graven v. 43

Tändning av gravljus

Placeras ut vid graven och tänds fredagen innan Alla helgons dag (Ny tjänst)

Underhåll av gravgrus

Sker löpande under säsong

Övriga tjänster

Förvaltningen kan även hjälpa till med andra arbeten så som beskärning av buskar, igenläggning av planteringsytor, ogräsrensning, påfyllning av gravgrus eller grässådd.
Kontakta oss gärna för ett kostnadsförslag.

Om du har några frågor eller om du vill göra en beställning är du välkommen att ringa vår kyrkogårdsexpedition på tel. 0302-52 25 59 alt. skicka e-post till lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se. Du hittar mer information om vårt utbud och våra rutiner i vår prislista nedan.

Priser för gravskötsel