Kyrkorådet

Kyrkorådet är Lerums församlings styrelse och utses av det kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta, demokratiska, kyrkliga val. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Presidium

  • Lena Johansson, ordförande (POSK)
  • Gun-Britt Delsvik Svensson, 1:e vice ordförande (Socialdemokraterna)
  • Esbjörn Särdquist, kyrkoherde (Kyrkoherden ingår som självskriven ledamot med rösträtt som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen.)

Lerums kyrkoråd, ledamöter och ersättare 

Protokoll kyrkorådet