Foto: Tim Mossholder /Unsplash

Bibliodrama

Bibliodrama är en form av bibelupplevelse där vi får möjlighet att känna igen oss själva i de människor och miljöer och händelser som vi läser om i Bibeln. Tillsammans i en grupp kan vi återskapa Bibelns berättelser på ett lekfullt, andligt och dramatiskt sätt. Både du som är nyfiken på Bibliodrama, aldrig har prövat eller som tidigare har deltagit är varmt välkommen! Se anmälan nedan!

Anmälan till Bibliodrama

Anmäl dig här

Bibliodrama våren 2023

”Bägaren som flödar över”

Här kommer tre erbjudanden att vara med på Bibliodrama. Ett längre Bibliodrama med övernattning och två kortare tillfällen. Välkommen att pröva!

Bibliodramahelg inför fastan

Datum: 17-18 februari 2023
Tider: fredag 17 februari kl 17-20, lördag 18 februari kl 9-20
Plats: prästgården i Algutstorp

Jag ser bibliodrama som ett sätt att få liv i berättelserna genom att kliva in i historien med hela kroppen. De bibliska orden och scenerna blir behållare för min fantasi och verklighet. På något sätt blåser vi liv i orden.

Susanne Lindström, bibliodramaledare.

Ledare: Susanne Lindström, församlingspedagog i Lerum och Bibliodramaledare. Madeleine Dahl, präst.
Kostnad: 600 kr
Anmälan: se anmälningsformulär ovan!
Boende: för den som önskar övernattning har prästgården några gästrum. För att boka dessa, kontakta madeleine.dahl77@svenskakyrkan.se

Arrangörer: Svenska kyrkan i Vårgårda, Svenska kyrkan i Lerum, Bibliodramasällskapet i Sverige, Sensus studieförbund.

Måndag 6 mars kl 15-18

Tema: Kärlekens väg
Vi befinner oss i fastan, en tid i kyrkoåret då vi påminns om kärlekens väg. Denna väg kantas av passion, glädje, förväntan men också av lidande, kamp och oro. Ljus och skugga om vartannat. Vi kan registrera mycket genom våra ögon, men det pågår också ett rikt liv i det fördolda. Under fastetiden inbjuds vi att stanna upp i mötet för att perspektiven ska vidgas och synen skärpas.
Var: Equmeniakyrkan Lerum, Brogårdsvägen 3
Sista anmälningsdag: 28 februari

Måndag 8 maj kl 15-18

Tema: Bönen
Bön kan beskrivas som ”hjärtats gemenskap med gud”. Men vad är bön? Hjälper det egentligen att be? Och vad är det vi ber om... egentligen?

Var: Equmeniakyrkan Lerum, Brogårdsvägen 3
Sista anmälningsdag: 2 maj

Samarbete: Lerums församling, Equmenia kyrkan i Lerum och Sensus studieförbund.
Ledare: Camilla Malm Samuelsson, pastor och församlingsföreståndare. Susanne Lindström, församlingspedagog och bibliodramaledare.

Information om varje tillfälle: 

Vi erbjuder frukt och vatten, kaffe, te och smörgås till självkostnadspris. Vill du ha något annat får du gärna ta med det till de två korta tillfällena. Du får också en bekräftelse på att du anmält dig. 
Maxantal vid resp datum: 12 stycken

Frågor? Kontakta:

Susanne Lindström, församlingspedagog och bibliodramaledare
Telefon: 0302-52 25 79
Mobil: 070-248 11 70
E-post: susanne.lindstrom@svenskakyrkan.se

Camilla Malm Samuelsson, pastor och församlingsföreståndare
Telefon: 073-560 63 57
SMS: 073-560 63 57
E-post: camilla@equmeniakyrkanlerum.se

Vad är Bibliodrama?

Bibliodrama är en form av bibelupplevelse där vi får möjlighet att känna igen oss själva i de människor och miljöer och händelser som vi läser om i Bibeln. Bibliodrama innebär att ”läsa Bibeln med hela kroppen”. Det räcker inte med att läsa eller lyssna till en text, vi måste också få göra den, förkroppsliga den. Först då kan vi förstå den och komma den nära. Tillsammans i en grupp kan vi återskapa Bibelns berättelser på ett lekfullt, andligt och dramatiskt sätt. Bibliodrama berör både kropp och själ, både hjärta och hjärna, både känsla och intellekt.

Hur gör man?

Man jobbar både fysiskt och lever sig in i texten. Det finns inget rätt och fel - det viktiga är att våga tänka och öppna upp. Det är själva bibeltexten för dramat som i egentligen styr innehållet. I bibliodrama är möjligheterna stora och kreativa och uttryckssätten är oändliga. Man kan t.ex. använda sig av färg, klister, tyg, dramaövningar, meditation, musik, samtal, lek, m.m.

En bibliodramaledare leder övningarna men vad som händer i övningarna bestäms av deltagarna i gruppen både gemensamt och individuellt. Oftast utgår man från en text ur bibeln, men man kan också använda sig av en annan text t.ex. från en saga, sångtext, psalm, dikt o.s.v. Ledaren har utifrån texten bestämt hur man ska möta texten, på vilka sätt och vad för redskap som kan användas. Att delta i bibliodrama kan se olika ut beroende på vem som leder, samma text kan få olika skepnader beroende på hur ledaren utmanar texten och gruppen.

Måste man kunna en massa om Bibeln?

Man behöver inte kunna något om bibeln, det kan till och med vara en fördel att inte kunna något, det räcker att vara nyfiken. Och om du kan mycket så får du nya möjligheter att närma dig gamla vana texter på ett nytt sätt, kom och var med är vad texten vill säga. Hur lång tid tar det?
Ett bibliodrama kan precis som i leken ta en vecka eller 20 minuter. Det beror på hur mycket tid som ledaren har att förfoga över. Men 4-5 timmar är en bra tid för ett bibliodrama, men kanske man blir sugen på att få göra mer…

Vad är bibliolog?

Bibliolog är en metod för församlingen i en kyrka.. Deltagarna lever sig in i de bibliska gestalternas personligheter. I dessa roller fyller de i de ”mellanrum”, som finns i texten, med egna upplevelser och idéer. När vår livshistoria och den bibliska historien vävs samman, blir textens ord levande och igenkännliga för oss.

Bibliolog i gudstjänsten

Det finns ett stort intresse av att använda Bibliolog inom gudstjänstens ramar. Den ger en möjlighet att predika tillsammans med hela församlingen, utan att lämna textens sammanhang.  Alla i församlingen förblir på sina platser, ingen känner sig tvingad att ta aktiv del i det som sker, men alla blir erbjudna att använda den bibliska texten på ett personligt sätt. I kontakt med den egna livshistorien kan man få nya personliga erfarenheter utifrån texten. Bibliolog kan äga rum istället för predikan eller i anslutning till en kort predikan.

Bibliolog och bibliodrama

Bibliolog är släkt med bibliodrama: Båda utgår från, att man genom att gå in i de bibliska berättelserna kan uppleva, att Bibelns texter öppnar sig mot ett rum där man får tillfälle att identifiera sig med personerna och händelserna i texten. Också metodiskt finns det många likheter, så att bibliolog till och med kan betecknas som bibliodrama i litet format.

Men det finns också karakteristiska olikheter:
De personliga erfarenheterna av texten är mer begränsade i bibliolog än i bibliodrama och stannar kanske för det mesta i deltagarens egen upplevelse. Bibliolog fordrar inte så mycket förberedelse som bibliodrama, som måste kunna gå in i de inre processerna i en grupp. Metodiskt är bibliolog tydligt ledarcentrerad och har mer tydliga direktiv. På grund av detta, men också på grund av den korta tiden (15 – 30 minuter) är den mer flexibel och man kan därför använda den i många olika sammanhang.

Bibliodrama

Bibliodrama har sina rötter i en kritisk tradition inom den protestantiska kyrkan som handlar om sökandet efter vad en religiös text kan betyda konkret, här och nu i livet. En text kan betyda olika saker för olika personer och utbytet är oerhört berikande. De senaste åren har metoden upptäckts vara ett suveränt verktyg inom kultur- och religionsutbyte. ”Biblio” (grekiska för ”bok”) visar på att det är en text som gruppen utgår ifrån i detta dialogarbete. ”Drama” kan innefatta den egna livsberättelsen som möter en text, och det kan också stå för övningar som gruppen provar utifrån enskilda ord eller meningar i texten. Målet är inte att uppträda för andra, utan att uppleva den egna inre processen och det som händer i samspel med varandra.