En diakon sitter ner och samtalar med någon.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Någon att prata med

Livet kan ibland vara prövande, och det är viktigt att veta att det finns någon att vända sig till. I Lerums församling finns våra präster och diakoner här för dig, oavsett om du behöver stöd i en svår tid eller helt enkelt vill vårda din själ.

I ett själavårdssamtal så är det du som bestämmer vad du behöver prata om. Det kan handla om att lära känna sig själv bättre, att prata om något svårt du har varit med om eller kanske frågor som handlar om tro och tvivel. Vi som arbetar med själavård är diakoner och präster. Vi är i regel inte terapeuter, men vi har utbildning och erfarenhet av samtal.  

Både präster och diakoner har tystnadsplikt vid enskilt samtal, men de ser lite olika ut. Diakonen har möjlighet att på ditt uppdrag kontakta andra hjälpande instanser. Diakonen har även anmälningsplikt när det gäller barn som far illa och grövre brott. Detta sker aldrig utan din vetskap. Prästen har absolut tystnadsplikt, vilket innebär att prästen enligt lag inte får föra vidare något som uppkommer i enskilt samtal, inte ens om du som går i samtal önskar det.  

En kvinnlig präst samtalar med en kvinna inomhus.

Kyrkans samtalsmottagning i Lerum

Kyrkans samtalsmottagning i Lerum erbjuder kostnadsfria stödsamtal i livskriser och sorg samt själavårdssamtal med erfarna präster och diakoner.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Kyrkans SOS

Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som erbjuder kris- och samtalsjour. Du kan ringa SOS-telefonen eller skriva till SOS-brevlådan. Du får vara anonym. För dig mellan 12 och 25 år finns Nätvandrarchatten.

Om du behöver ett akut samtal kan du alltid ta kontakt med någon av prästerna: