Askgravlunden, Gamla kyrkogården

Gamla kyrkogården

Efter en utvidgning av kyrkogården under början av 1900-talet fick den äldsta delen av kyrkogården vid Lerums kyrka benämningen Lerums Gamla kyrkogård, idag kallad Gamla kyrkogården.

Gravskick på kyrkogården: kistgrav, urngrav och askgravlund.

Den äldsta delen av Lerums kyrkogård är belägen vid Lerums kyrka på en höjd i Säveåns dalgång. Denna del av Lerums kyrkogård benämns som Gamla kyrkogården och består mestadels av gräsytor samt grusade gångar. Här är flertalet av gravarna intill kyrkan pampiga med stora gravstenar, stenramar samt staket av gjutjärn. Bakom kyrkan står gravstenarna glesare omgivna av stora öppna gräsytor. Kyrkogården präglas av järnvägen som ligger intill och delar av Gamla och Östra kyrkogården.

Askgravlunden, Gamla kyrkogården
Askgravlunden, Gamla kyrkogården

Den äldsta graven som finns kvar på sin ursprungliga plats är från år 1817 men det finns även äldre gravvårdar från kyrkogården som är bevarade och numera är uppställda intill klockstapeln.

Sedan mitten av 1900-talet finns här en urnlund och sedan år 2015 finns även en askgravlund som togs i bruk år 2016.

För karta över Gamla kyrkogården, klicka här.