Foto: Josefin Lindh

Minneslund

Detta är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner var för sig inom ett gemensamt gravsättningsområde. I vår minneslund är det endast tillåtet att smycka med levande snittblommor samt gravljus på anvisad plats.

Bokning av gravvisning

Mer info

Minneslunden är belägen på Östra kyrkogården. 


Medgivande

Innan gravsättning sker i minneslunden skall den som ordnat med begravningen/gravsättningen underteckna ett medgivande som innehåller de regler som gäller för minneslunden.

Gravsättning

I minneslunden sker gravsättning av askan inom ett gemensamt gravsättningsområde utan närvaro av de anhöriga. Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer grävning, gravsättning av askan samt återfyllning. Efter gravsättningen skickas ett minnesbrev till den som ordnat med gravsättningen.

 

 

FÖLJANDE GÄLLER FÖR VÅR MINNESLUND:​

  • Nedgrävning av aska utförs av kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former utan närvaro av anhöriga. 
  • När askan har blivit nedsatt skickas ett minnesbrev till anhöriga som talar om vilket datum gravsättningen gjordes.
  • Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av minneslunden och för all plantering inom denna.
  • Enskilda planteringar och minnessaker får inte förekomma. 
  • Besökare får smycka med levande gravljus och snittblommor på plats som kyrkogårds-förvaltningen anvisar, dock ej gravlyktor, marschaller, kransar eller enskilda gravvårdar. 

Medgivande om gravsättning i Minneslunden

KONTAKTA KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN

Hos oss kan du boka tid för gravsättning, gravvisning och borgerlig begravning. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravar, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.

Vår expedition är öppen helgfri vardag kl. 10:00 - 12:00

AVVIKANDE ÖPPETTIDER:

Personaldag 2 juni - Stängt
Nationaldagen 6 juni - Stängt
Midsommarafton 24 juni - Stängt

Tfn: 0302-52 25 59
E-post: lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se   
Besöksadress: Kastenhofsvägen 6, 443 35 Lerum
För att se karta över kyrkogården, klicka här.
Postadress: Lerums kyrkogårdsförvaltning, Box 126, 443 23 Lerum