Foto: Josefin Lindh

Minneslund

Detta är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär, därför får anhöriga inte deltaga vid gravsättningen. I vår minneslund får utsmyckning endast ske med snittblommor och gravljus på den plats som huvudmannen anvisar.

Minneslunden är belägen på Östra kyrkogården. 

Medgivande

Innan gravsättning sker i minneslunden skall den som ordnar med begravningen/gravsättningen underteckna ett medgivande där man godkänner de restriktioner som medföljer denna typ av gravskick.

Detta innebär att den som undertecknar medgivandet ska vara informerad om och godkänna att:

 • detta är en gravsättning utan upplåtelse av gravrätt,
 • anhöriga inte äger rätt att närvara vid gravsättningen av askan,
 • inte få veta askans placering i minneslunden,
 • utsmyckning endast får ske med snittblommor och gravljus på plats som huvudmannen anvisar,
 • blommor efter begravningsgudstjänsten/-ceremonin inte får läggas i minneslunden,
 • inte plantera växter.

INFORMATION OM MINNESLUND

 • Minneslunden är ett gemensamt gravskick av kollektiv och anonym karaktär där gravsättning sker utan upplåtelse gravrätt.
 • Innan gravsättning sker i minneslunden skall den som ordnar med begravningen underteckna ett medgivande där man godkänner de restriktioner som medföljer denna typ av gravskick.   
 • Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel av minneslunden och för all plantering inom denna. Detta innebär att man inte får inte upprätta enskilda gravvårdar, inte plantera växter eller placera ut föremål så som minnessaker, krukor, gravlyktor, marschaller eller kransar i minneslunden. Förvaltningen äger rätt att ta bort alla olämpliga föremål.
 • Besökare får endast smycka minneslunden med gravljus och snittblommor på den plats som kyrkogårdsförvaltningen anvisar.

BEGRAVNING 

 • Kontakta den begravningsbyrå som anlitats om det uppstår frågor gällande begravningsgudstjänsten/-ceremonin.
 • Blommor efter begravningsgudstjänsten/-ceremonin får inte läggas på minneslunden. Dessa kan placeras i någon utav församlingens två i kransgårdar och blommorna tas bort efter ca 7-10 dagar av kyrkogårdsförvaltningens personal.

 GRAVSÄTTNING

 • Enligt lag måste gravsättning eller kremation ske inom en månad från dödsfallet och gravsättningen av askan måste ske inom ett år från kremeringen.
 • I minneslunden gravsätts endast askan utan en urna.
 • Den avlidnes aska gravsätts var för sig inom ett gemensamt område.
 • Anhöriga får inte deltaga vid gravsättningen därför utförs gravsättningen utav kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former.
 • Gravsättningen noteras i gravboken enligt begravningsförordningen men askans läge i minneslunden markeras ej.
 • När askan har blivit gravsatt skickas ett minnesbrev till den som undertecknat medgivandet som talar om det datum då gravsättningen utfördes.

KONTAKTA LERUMS KYRKOGÅRDSEXPEDITION

Hos oss kan du boka tid för gravvisning, gravsättning och borgerlig begravningsceremoni. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravplatser, gravrättsinnehav, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.

 

Vår expedition är öppen helgfri vardag kl. 10:00 - 12:00

Telefon: 0302-52 25 59
E-post: lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 
 
Besöksadress:
Kastenhofsvägen 6, 443 35 Lerum
För att se karta över kyrkogården, klicka här.

Postadress: Lerums kyrkogårdsförvaltning, Box 126, 443 23 Lerum 

 

AVVIKANDE ÖPPETTIDER:

Under sommaren 2023 kommer kyrkogårdsexpeditionen att vara stängd varje torsdag mellan vecka 26 – 34.

Juldagen, 25 dec – Stängt
Annandag jul, 26 dec – Stängt
Nyårsdagen, 1 jan 2024 - Stängt