Kvarter B, Östra kyrkogården
Foto: Peter Ebbesson

Att välja gravsten

När anhöriga till den avlidna står inför val av gravplats bör även frågan ställas om önskad gravvård. En gravvård kan vara en gravsten, ett kors eller annan gravanordning. Önskas en speciell gravvård måste gravrättsinnehavaren kontrollera att detta stämmer överens med bestämmelserna för det valda kvarteret på begravningsplatsen. 

För Lerums kyrkogård finns bestämmelser om hur gravvårdar får se ut. Dessa rekommendationer är antagna i Kyrkorådet.

Rekommendationer gällande gravvårdar på Lerums kyrkogård (PDF

Ansökan

För att sätta upp en gravvård i form av gravsten eller annan gravanordning krävs att kyrkogårdsförvaltningen godkänt en ansökan med tillhörande ritning. Inskription på gravanordningen ska också godkännas. Även ändring eller borttagande av gravanordning eller inskription kräver ett godkännande.

Ansökan rörande gravanordning ska göras av gravrättsinnehavaren och om ett stenhuggeri har använts brukar de hjälpa till med detta.

Gravvårdsansökan skickas till:

Lerums kyrkogårdsförvaltning
Box 126
443 23 Lerum 

Skickas ansökan digitalt, vänligen använd e-post: lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se. 

 

KONTAKTA KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN

Hos oss kan du boka tid för gravsättning, gravvisning och borgerlig begravning. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravar, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.

Vår expedition är öppen helgfri vardag kl. 10:00 - 12:00

AVVIKANDE ÖPPETTIDER:

Personaldag 2 juni - Stängt
Nationaldagen 6 juni - Stängt
Midsommarafton 24 juni - Stängt

Tfn: 0302-52 25 59
E-post: lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se   
Besöksadress: Kastenhofsvägen 6, 443 35 Lerum
För att se karta över kyrkogården, klicka här.
Postadress: Lerums kyrkogårdsförvaltning, Box 126, 443 23 Lerum