Aspenäs kyrka
Foto: Peter Ebbesson

Aspenäs kyrka

Någon har en gång betecknat Aspenäs kyrka som en ”varm kyrka”. Man förstår nog detta när man kommer in i vår kyrka – en ganska liten kyrka som är den raka motsatsen till stora stenkyrkor.

Aspenäs kyrka
Foto: Peter Ebbesson

Från konsumbutik till modern kyrka

Aspenäs kyrka invigdes 1966 efter att den hade varit en konsumbutik en gång i tiden. Nästan all verksamhet ägde rum i källaren och med nya tillgänglighetsregler som tillkommit de senaste åren blev det klart att en större förändring måste ske.

Våren 2013 var den "nya" kyrkan klar efter niomånaders ombyggnad. 
Placeringen av sakristian bakom kyrksalen gör att altaret placeras mycket närmare sittplatserna. Prästen kan nu stå bakom altaret - vänd mot församlingen. Altaret är mobilt och kan på ett diskret sätt rullas mot väggen när körer uppträder.

Textilkonstnären Gunilla Sjögren visar doptavlan i Aspenäs kyrka.
Textilkonstnären Gunilla Sjögren visar doptavlan i Aspenäs kyrka. Foto: Peter Ebbesson

Aspenäs kyrka - Den "varma kyrkan"

Kyrkbänkarna har ersatts med stolar. Längst bak i kyrkan finns en bänk med extra stoppning där folk kan ligga.
– Vi har haft en del äldre och sjuka människor som vissa dagar inte klarade att sitta under en hel gudstjänst. De fick ligga på kyrkbänken en stund. Nu gör vi det lite mer bekvämt för dem. Det känns som ett kärleksfullt bemötande,
även om man behöver spränga vissa konventioner ibland, säger Ralf Peters. 

Kärleksfullt bemötande och gästfrihet är kärnorden för Aspenäs kyrkan. Den ombyggda ljusa och fina församlingssalen skapar helt andra förutsättningar.
– Förr behövde folk komma in genom en unken källardörr för att komma till våra verksamheter och så hamnade man i något som liknade en tvättstuga, nu har vi till och med parkett och en bra ventilation i församlingssalen berättar
Ralf och fortsätter:
– Vi har fått ett alldeles fantastiskt ljus i alla våra rum. Det är kanske det som folk först kommer att lägga märke till när de kommer in.

Det är nog bland annat de fina tavlorna av textilkonstnären Gunilla Sjögren, och inte minst den underbara doptavlan framme vid koret, som ger kyrkan dess värme. Men också vi som jobbar i Aspenäs kyrka försöker förmedla ”värme” på olika sätt. Alla som kommer till oss, till gudstjänst eller till vår verksamhet  får känna sig hjärtligt välkomna.

Aspenäs kyrka
Foto: Peter Ebbesson
Dopfunt och doptavla i Aspenäs kyrka. Foto: Peter Ebbesson

aspenäs kyrka

Hitta hit - karta

Strandvägen 27, Lerum