Entrén, Östra kyrkogården
Foto: Josefin Bergius

Östra kyrkogården

Under 1970-talet behövde kyrkogården utvidgas och den nya delen av kyrkogården anlades Öster om Lerums kyrka och fick benämningen Lerums Östra kyrkogård, idag kallad Östra kyrkogården.

Östra kyrkogården ritades av: Lars Barnö
Anlades år: 1970
Gravskick: Kistgrav, urngrav*, minneslund och askgravplats.

*Önskar ni se ut en ny urngravplats ber vi er notera att det inte finns några platser kvar i urnlunden ned mot Säveån. Vi hänvisar er i stället till vårt nya kvarter Syrenen.

Östra kyrkogården är den största av de tre begravningsplatserna på Lerums kyrkogård. Den ligger mycket naturskönt, har en parklik karaktär med en slänt ned mot Säveån och är inramad av träd och grönska. Järnvägen löper mellan Östra kyrkogården och Gamla kyrkogården. En lång vall med en trädallé av lindar skärmar dock av mot järnvägen.

Förvaltningsbyggnaden, Östra kyrkogården
Förvaltningsbyggnaden, Östra kyrkogården

Den största delen av kyrkogården består av stora gräsytor med stående gravvårdar i raka rader medan gravvårdarna i slänten ned mot Säveån, samt på det nya kvarteret Syrenen, är enkla och liggande samt ofta i form av naturstenar.

Här finns även en vacker minneslund som år 2010 gjordes om då en tidigare thujahäck byttes ut mot en mur i bohusgranit som fylldes med växter samt en anläggning av gatsten gjordes runt fontänen.

År 2015 utvidgades Östra kyrkogården med ett nytt urngravfält, kvarter Syrenen, samt ett nytt gravskick, vår askgravplats, som båda togs i bruk år 2016.

På Östra kyrkogården finner man även vår förvaltningsbyggnad. I förvaltningsbyggnaden finns:

  • Kyrkogårdsexpeditionen (Öppen helgfri vardag kl. 10 – 12)
  • Avskedsrummet – Lokal för borgerlig ceremoni samt personliga avsked
  • Förvaringslokalen för kistor och urnor
  • Personalutrymmen