Entrén, Östra kyrkogården
Foto: Josefin Bergius

Östra kyrkogården

Lerums kyrkogård består av tre begravningsplatser: Gamla kyrkogården, Västra kyrkogården och Östra kyrkogården. Under 1970-talet behövde kyrkogården utvidgas och den nya delen av kyrkogården anlades Öster om Lerums kyrka och fick benämningen Lerums Östra kyrkogård, idag kallad Östra kyrkogården.

Östra kyrkogården ritades av: Lars Barnö
Anlades år: 1970
Gravskick: Kistgrav, urngrav*, minneslund och askgravplats.

*Önskar ni se ut en ny urngravplats ber vi er notera att det inte finns några platser kvar i urnlunden ned mot Säveån. Vi hänvisar er i stället till vårt nya kvarter Syrenen.

Östra kyrkogården är den största av de tre begravningsplatserna på Lerums kyrkogård. Den ligger mycket naturskönt, har en parklik karaktär med en slänt ned mot Säveån och är inramad av träd och grönska. Järnvägen löper mellan Östra kyrkogården och Gamla kyrkogården. En lång vall med en trädallé av lindar skärmar dock av mot järnvägen.

Den största delen av kyrkogården består av stora gräsytor med stående gravvårdar i raka rader medan gravvårdarna i slänten ned mot Säveån, samt på det nya kvarteret Syrenen, är enkla och liggande samt ofta i form av naturstenar.

Förvaltningsbyggnaden, Östra kyrkogården
Förvaltningsbyggnaden, Östra kyrkogården

Här finns även en vacker minneslund som år 2010 gjordes om då en tidigare thujahäck byttes ut mot en mur i bohusgranit som fylldes med växter samt en anläggning av gatsten gjordes runt fontänen.

År 2015 utvidgades Östra kyrkogården med ett nytt urngravfält, kvarter Syrenen, samt ett nytt gravskick, vår askgravplats, som båda togs i bruk år 2016.

På Östra kyrkogården finner man även vår förvaltningsbyggnad. I förvaltningsbyggnaden finns:

  • Kyrkogårdsexpeditionen (Öppen helgfri vardag kl. 10 – 12)
  • Avskedsrummet – Lokal för borgerlig ceremoni samt personliga avsked
  • Förvaringslokalen för kistor och urnor
  • Personalutrymmen

För er som kommer med bil till Östra kyrkogården:

Vi hänvisar till infarten vid Lerums kyrka från Alingsåsvägen, vidare in på Kastenhofsvägen. När ni passerat under järnvägen svänger ni vänster. Den infart som finns från Dageborgsleden är främst till för transporter som sker med tung trafik till och från kyrkogårdsförvaltningen.  Parkering finns både vid infarten till Östra kyrkogården, utmed bilvägen in på kyrkogården (till vänster – se markerade parkeringsplatser) samt vid förvaltningsbyggnaden. Det finns möjlighet att köra in på kyrkogården.

 

KARTOR ÖVER LERUMS KYRKOGÅRD

Kvarter Syrenen, Östra kyrkogården

Hitta graven

För mer info, läs här.

Kvarter Syrenen, Östra kyrkogården

Val av gravplats

För mer info, läs här.

Gravsättning

Gravsättning

För mer info, läs här.

KONTAKTA KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN

Hos oss kan du boka tid för gravsättning, gravvisning och borgerlig begravning. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravar, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.

Vår expedition är öppen helgfri vardag kl. 10:00 - 12:00

AVVIKANDE ÖPPETTIDER:

Personaldag 2 juni - Stängt
Nationaldagen 6 juni - Stängt
Midsommarafton 24 juni - Stängt

Tfn: 0302-52 25 59
E-post: lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se   
Besöksadress: Kastenhofsvägen 6, 443 35 Lerum
För att se karta över kyrkogården, klicka här.
Postadress: Lerums kyrkogårdsförvaltning, Box 126, 443 23 Lerum