Katekumenat – samtal om tro

Längtar du efter att få samtala om livet och tron? Söker du ett sammanhang där dina frågor och erfarenheter är utgångspunkten, inte de färdiga svaren? Då kan Katekumenatet – en vuxen väg till tro, vara något för dig! Terminsstart ons 2 oktober, Aspenäs kyrka.

Var finns det platser i vårt samhälle där vi öppet kan samtala om existentiella frågor? Här finns möjlighet att tillsammans fundera på de stora frågorna i livet, möta andra och samtala om tro, liv och längtan. Denna samtalsgrupp vänder sig till vuxna som söker en tro. Kanske blev du aldrig döpt eller konfirmerad. Kanske funderar du på att bli det som vuxen istället. Du kanske har en tro men önskar fördjupa din syn på livet och tron. Kanske vill du uppdatera din konfirmation. Du kanske också är förälder till en konfirmand och känner att nu vill du också ta upp dessa frågor kring tro och livsfrågor. Detta kan vara ditt tillfälle! 

I gruppen finns ett ledarteam som består av präst, pedagog och medvandrare.

Kostnadsfritt
Under våra träffar ingår fika vid varje tillfälle.

Terminsstart 2 oktober  kl 18.00 sedan träffas vi tisdagar jämna veckor: 2 oktober-11 december 2024, Aspenäs kyrka
Anmäl dig nedan senast den 30 september 2024

Anmälan, Katekumenat

Anmäl dig här!

Vill du veta mer om vad kristen tro är?

Kanske blev du aldrig döpt eller konfirmerad? Kanske funderar du på att bli det som vuxen? Om du är nyfiken, redan har en tro eller känner dig osäker eller tveksam, kan du vara med i en katekumenatgrupp.
Undervisning och samtal utgår från de frågor som du och de andra i gruppen har, det finns gott om tid för samtal. I egen takt kan du ta ställning till om den kristna tron och kyrkan är en plats där du kan finna fördjupning. 
Katekumenatet kan leda till dop, doppåminnelse eller konfirmation, men du som deltagare förbinder dig inte till något av detta. Meningen är att du ska få den tid du behöver för att själv kunna ta ställning.

Vilka vänder sig katekumenatet till?

Vuxna som vill samtala om, eller som söker, en kristen tro och till den som vill döpas eller konfirmeras. En möjlighet att mötas och tillsammans med personer som är aktiva i församlingen, samtala om och fördjupa sin syn på livet och tron.

Hur ser en grupp ut?

Den kan bestå av fyra till tio personer, där deltagare, medvandrare och en samtalsledare ingår. En präst är knuten till gruppen, bland annat för att fira katekumenatets gudstjänster, vara med i de fördjupande samtalen och ge stöd till deltagare och ledare.

Vi startar onsdag 2 oktober Aspenäs kyrka kl 18.00, Aspenäs kyrka.
Gruppen träffas under två terminer, varannan vecka. Några söndagar deltar vi som grupp i någon gudstjänst.  Tanken är att man deltar under hela katekumenattiden, men självklart kan du ”prova på” vid några tillfällen i början av hösten.

Foto: Susanne Lindström

Mer om Katekumenat

Katekumenat - vuxenväg i tro i Lerum är en möjlighet för dig som vill fördjupa din kristna tro. I samtal, vandring, bön och tystnad tar vi oss under nio månader genom en del av det landskap som är den kristna tron.

Den som gör en resa har något att berätta

Katekumenatets kunskapssyn är grundad på övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild och att Kristus delar alla människors liv. Genom att utgå från den enskilda människans frågor och erfarenheter och låta dessa möta Bibelns berättelser och kyrkans liv och tradition kan människor spegla sig i den kristna troserfarenheten och känna igen hur Gud verkar i det egna livet.

Läs gärna mer på https://katekumenatet.se