Meny

Katekumenat - vuxenväg till tro

Ordet används inom Svenska kyrkan för samtalsgrupper med nyfikna på kristen tro. Det är grekiska och betyder ”person som genomgår undervisning”.

NYFIKEN, TVEKSAM, INTRESSERAD...

Kanske blev du aldrig döpt eller konfirmerad? Kanske funderar du på att bli det som vuxen istället? Eller vill du helt enkelt veta vad kristen tro är? Vare sig du känner dig osäker eller tveksam, nyfiken eller redan har en tro kan du vara med i Katekumenatet

Katekumenatet tar unga vuxna och äldre vuxnas frågor på allvar! Det är en lågtröskelverksamhet och det ger människor möjlighet att tillsammans fundera på de stora frågorna i livet!

En ny grupp startar i Aspenkyrkan onsdag 16 september kl 18. Anmälan senast 9 september. Anmälningsformulär finns längre ner på sidan. 

Det var större än jag trodde. Nu vet jag mot vilket håll jag ska växa. Man blev tagen på allvar.

Några röster från tidigare katekumenatgrupp.

Så här går det till:

Undervisningen och samtalen utgår från de frågor som du och de andra i gruppen har, och det finns gott om tid för gemensamma samtal. På så sätt kan du i din egen takt ta ställning till om den kristna tron och kyrkan är en plats för fördjupning. Lärandet sker genom delandet av erfarenheter mer än igenom direkt undervisning.

Katekumenatet leder till dop, doppåminnelse eller konfirmation, men det innebär inte att du som deltagare förbinder dig till något av detta. Meningen är att du ska få den tid du behöver för att själv kunna ta ställning!

En mindre grupp om ca 4-10 personer träffas regelbundet, oftast under ett läsår. I gruppen delar ni varandras livsberättelser och ställer frågor om tron och Gud. Ingen fråga är för liten eller för stor!

Gruppen får vägledning, handledning och undervisning utifrån de frågeställningar och erfarenheter som just du bär med dig. Du måste inte ha en tro när man kommer, men en nyfikenhet och en vilja att dela dina tankar och frågor med andra är en bra utgångspunkt.

Katekumenerna deltar också i församlingens gudstjänstliv regelbundet.

Gruppen är kopplad till församlingen och ni kommer att fira gudstjänst tillsammans vid olika tillfällen. Ni träffas varannan vecka med start i september!

Välkommen!

 

Bild: Susanne Lindström

PROVA PÅ KATEKUMENATET

Är du nyfiken på Katekumenatet startar en ny grupp onsdag 16 september 2020 kl 18.

Du får information om katekumenatet, se och uppleva vägen på ett kreativt sätt. Kvällen är till för dig som är nyfiken på studiecirkeln och vill veta mera.

 

om katekumenatet

Katekumenat - Vuxen väg till tro
Start: september 2020

 

Läs gärna mer på: 

http://katekumenatet.se

 

Arrangeras i samband med Skallsjö församling och studieförbundet Sensus .

 

 

Anmäl dig här:

Mer om katekumenat

Katekumenatets kunskapssyn är grundad på övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild och att Kristus delar alla människors liv. Genom att utgå från den enskilda människans frågor och erfarenheter och låta dessa möta Bibelns berättelser och kyrkans liv och tradition kan människor spegla sig i den kristna troserfarenheten och känna igen hur Gud verkar i det egna livet. När gruppen startar ägnar vi de första gångerna åt att lyssna på varandras livsberättelser. De är viktiga för att vi ska bli en trygg grupp där vi förstår varandra. Gruppen har tystnadsplikt och för inte något vidare. När vi berättat och lyssnat är vi också beredda att dela med oss av våra frågor om och till Gud.

För mer information

Susanne Lindström

Susanne Lindström

Lerums församling

Församlingspedagog