Foto: Elinor Emilsson

Vivamus

Till hösten startar vi ny grupp, välkommen med din anmälan! Altfiolrytmik för dig som är fem år! I altfiolrytmiken ryms nyfikenheten till musik, rytm och rörelse. Onsdagar 11 sep-27 nov 2024 kl. 16.00, Aspenkyrkan

Under ett år får du och ditt barn möjlighet att spela och sjunga tillsammans och utforska altfiolen på ett lekfullt sätt. Vi uppträder när det är MITT i veckan och någon gång deltar vi med våra altfioler i familjegudstjänsten.   
 
Verksamheten har uppehåll vecka 44. 
 
Kostnadsfritt  
Depositionsavgift för lån av altfiol tillkommer.   
 
Onsdagar klockan 16.00-16.40 med start 11 september, Aspenkyrkan. 
 
Anmäl dig via formuläret senast den 30 augusti 2024.