Foto: Ikon

Kungälv-Ytterby församling

Välkommen med din tro och ditt tvivel, din längtan och ditt engagemang, i glädje och sorg, till vardags och till helgdags!

Sökes: Arbetsledande komminister till Ytterby

Kallar Gud dig till Ytterby? Som arbetsledande komminister ansvarar du för verksamheten i Ytterby, med en stor gudstjänstfirande församling från alla åldrar och en omfattande vardagsverksamhet. Du leder ett arbetslag om åtta personer. Du ingår i församlingens ledningsgrupp och är ledamot i distriktsrådet.

Körledare (kantor/organist) till Kungälvs kyrka, 100 %

Är barnkörer och klassisk kyrkomusik din stora passion? Vi arbetar med att etablera en körtrappa med goss- och flickkör som sjunger klassisk kyrkomusik. Därför söker vi en erfaren och driven körledare som vill fortsätta detta arbete.

Rygg med tröja och texten Sommarkyrkan

Vill du sommarjobba i Sommarkyrkan?

Nu söker vi dig som vill jobba i Sommarkyrkan i år. Arbetet innebär att guida besökare i Kungälvs kyrka, leda andakter, ansvara för våffelcafé med mera.

Kyrkan viktig del av människors liv

Svenska kyrkan i hela landet har 2023 det lägsta antalet utträden på många år. Och samma trend gäller i Kungälv-Ytterby. De färska statistiksiffrorna visar på att kyrkan spelar en viktig roll för dem som bor här - inte minst för barn, ungdomar och körsångare.

Vårmånad med musik, samtal och odling

Vårmånaden april präglas av en hel del musik – men också start för bibelsamtal, och säsongspremiär på kolonin. Fler aktiviteter hittar du i kalendern!

Sjuka almar ska beskäras

Ett 20-tal almar på Ytterby kyrkogård är drabbade av almsjukan. Länsstyrelsen har gett dispens för beskärning av döda grenar. Arbetet görs av säkerhetsskäl och utförs av klättrande arborist.

En stenängel står bakom en gravsten på marken.

Sökes: anhöriga till gravrättsinnehavare

Kyrkogårdsförvaltningen söker anhöriga till gravrättsinnehavare. Ett stort antal gravrätter saknar i dag innehavare och kan därför bli aktuella för återtag i början av 2025.

Boka tid för dop - via webben!

Grattis till dig som blivit förälder!
Nu finns möjlighet att boka tid för dop via webben.
I kalendern finns dopgudstjänsterna inlagda och via ett webbformulär kan du göra en preliminärbokning. Klicka på knappen ”Boka tid för dop” här intill så kommer du vidare till dopsidan.

Barn och familj

Barnen är viktiga i kyrkans liv. De och hela familjen är varmt välkomna till både gudstjänster och olika grupper.

En grupp ungdomar håller om varandra i en ring.

För dig som är ung

Vi har flera olika grupper för dig. Kom och häng med oss!

Kaffekoppar framdukade för dagledigträff i Kungälvs församlingshem

Gemenskap i vardagen

Du som söker gemenskap i vardagen är varmt välkommen till våra olika caféer och mötesplatser.

Musik och körer

Gör som 600 000 körsångare i Sverige och hitta en körgemenskap nära dig! Vi erbjuder även musikundervisning i piano, orgel och sång.

Någon att tala med

Om du behöver någon att tala med finns församlingens diakoner och präster där för dig, oavsett vem du är eller vad du bär på.

Någon håller en äldre persons hand.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns för dig som är patient, anhörig eller personal på Kungälvs sjukhus. Tillsammans med oss kan du få dela dina tankar och frågor.

Hitta graven

Nu har du möjlighet att söka gravar på vår gravkarta över kyrkogårdar i Kungälv och Ytterby.

Gravskötsel

Den som själv inte har möjlighet att sköta en gravplats kan köpa den tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

Be en bön. Tänd ett ljus.

Till bönewebben
Bild av en mobil med Kungälv-Ytterbys församlings instagramflöde.

Kungälv-Ytterby församling på sociala medier

Vi finns på Facebook och Instagram. Följ oss! Har du inget eget Facebook-konto går det bra att ta del av vårt flöde här.

Kyrkoblad och Månadsblad

Församlingsmagasinet Kyrkobladet utkommer fyra gånger per år. Inför varje månadsskifte görs ett Månadsblad med i huvudsak gudstjänstinformation.

Bild på dator som visar gudstjänst

Följ gudstjänsterna digitalt

Vi fortsätter att sända flera gudstjänster digitalt, så att du som vill kan vara med hemifrån. I kalendern och i appen Kyrkguiden finns alla tider för våra gudstjänster som sänds digitalt.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat tankar och konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

Bild på kyrkorådet i Bergsalen

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse. De ansvarar för frågor som rör verksamhet, ekonomi, fastighet, personal och kyrkogårdar i församlingen. Om du vill komma i kontakt med de förtroendevalda, kontakta i första hand ordförande Margareta Alexandersson.

Två vindkraftverk på ett fält.

Vi satsar på förnybar el

Kungälv-Ytterby församling använder 100 % förnybar el. Församlingen är medlem i Stiftsvinden, som äger och arrenderar ut vindkraftverk.

Kungälv-Ytterby församling och GDPR

Svenska kyrkan välkomnar dataskyddsförordningen, GDPR. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du kan bli medlem i Svenska kyrkans gemenskap oavsett vem du är och om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar om dig själv, men också för dig som vill engagera dig för en bättre värld.

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.