Sorgegrupper

Kungälv-Ytterby församling erbjuder kontinuerligt in till sorgegrupp för dig som mist en anhörig. Varje höst och vår bjuder vi dessutom in till "En dag för dig som sörjer" tillsammans med församlingarna i kommunen.