Följ gudstjänsten på webben

Här livesänder vi gudstjänster från Ytterby kyrka, varje sön- och helgdag kl 10.00 och ibland vid andra tidpunkter. Så kan du som inte kan komma till kyrkan ändå vara med.

Nedan hittar du:

  1. Information om våra gudstjänster i nuläget.
  2. Inspelningar av gudstjänster och annat. Klicka på den blå länken till den inspelning du vill ta del av.
  3. Agendor och annat material för nedladdning.

GUDSTJÄNSTER I YTTERBY KYRKA - NULÄGET

Från 1 juni gäller nya, lättare restriktioner. Vi kan vara 90 deltagare i kyrkan vid gudstjänsterna (om vi endast använder anvisade sittplatser och har särskilda ordningar för nattvardsgång och tömning av kyrkan - information om detta ges vid gudstjänsttillfället). När kyrkan är full kan ytterligare 15 personer få plats i församlingshemmet där man kan följa gudstjänsten digitalt. Nya (lättare) restriktioner väntas under sommaren, så denna information kan komma att förändras med kort varsel.

Högmässa eller gudstjänst firas varje helgdag kl. 10.00 och kl. 12.00. Söndagsskolan träffas vid högmässan/gudstjänsten kl. 10.00* och då är det också alltid utsändning via webben. Kl. 12.00 sänds bara om det behövs för att några vill sitta i församlingshemmet.* Under sommaren är det inte alltid söndagsskola.

Kvällsmässa firas kl. 18.00 de söndagar då det inte varit högmässa på förmiddagen. Dessa mässor sänds också på webben.

 

Lyssna i efterhand på gudstjänsten i Ytterby kyrka