Gudstjänstfirare i en kyrka
Foto: Linus Åsemyr

Distriktsråd

Kungälv-Ytterby församling har fyra distriktsråd knutna till varje kyrka. Vid årsskiftet tillträdde de nyvalda distriktsråden.

Kastalakyrkan
Linnéa Andersson, Göran Sillén, Carina Frykman, Rune Sandberg, Rikard Ljungstrand (kyrkorådets representant) Magnus Haglund (distriktspräst)

Kungälvs kyrka
Martin Magnusson, Bengt Gustafsson, Gunnar Jakobsson, Karl Laurell, Hjördis Lind, Ingrid Carlsson (kyrkorådets representant) Jonas Edsberger (distriktspräst)

Munkegärdekyrkan
Sarah Karlsson, Jenny Ahto, Kerstin Zetterström, David Ankerson, Elisabet Hammarén, Maria Dalby Pedersen, EvaBritt Pedersen (kyrkorådets representant), Filip Lindstrand (distriktspräst) 

Ytterby kyrka
Marianne Ryrholm, Jonas Tobin, Mikael Samuelsson, Sigrid Thorsson, Gösta Osbeck, Margita Andersson, Erik Eliasson (kyrkorådets representant), Gabriel Bengtsson (distriktspräst)