Foto: Magnus Aronsson/IKON

Kyrkoval

Den 19 september 2021 hölls det kyrkoval.