Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Välkommen att bli medlem!

Som medlem i Svenska kyrkan gör du en viktig insats för våra barn och unga, för ensamma och utsatta, för våra traditioner och högtider och för att kyrkan kan vara en plats för tro, eftertanke och gemenskap för oss alla.

Livets stora händelser

Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

Solidaritet – för alla överallt

Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett ålder, kön, varifrån man kommer eller hur mycket pengar man har. Våra präster och diakoner möter ensamma, gamla, sjuka och socialt utsatta människor genom samtal, gemenskapsaktiviteter, mötesplatsen Kontakten i centrala Kungälv och Sjukhuskyrkan på Kungälvs sjukhus. Svenska kyrkan arbetar också internationellt i drygt 150 länder med katastrofhjälp, landsbygdsutveckling, hälsa och mänskliga rättigheter.

Barn och ungdomar

I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. I Kungälv och Ytterby erbjuder vi öppen förskola, söndagsskola, efter skolan-verksamhet, konfirmandgrupper, ungdomsgruppen Kefas med mera. Skolkyrkan finns regelbundet på kommunens högstadieskolor. 

Kultur, musik och körer

I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på konsert. I församlingen finns barnkörer, ungdomskörer, musikgrupper och vuxenkörer. Svenska kyrkan är också en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang och vi erbjuder regelbundet musikgudstjänster av varierande karaktär.

Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken

Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. På många håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan. Kungälvs kyrka är en särskild klenod med sina unika takmålningar och välbevarade helhet. Sommarkyrkan lockar både många turister och kungälvsbor att besöka kyrkan för guidning, andakt och café.

Olyckor, kriser och katastrofer

Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande. Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

En plats för eftertanke

Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Oavsett vilka vi är erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud – en Gud som befriar och bär.

Bli medlem

Oavsett om du aldrig varit med i Svenska kyrkan eller tidigare gått ur och nu vill återinträda är du välkommen att ta kontakt med oss. Sedan 1996 är dopet medlemsgrundande. Om du som förälder vill vänta med att låta döpa ditt barn, men ändå vill att ditt barn ska tillhöra Svenska kyrkan, kan du anmäla medlemskap i avvaktan på dop. Om du som vuxen inte är döpt sen tidigare erbjuds du undervisning och möjlighet till dop i samband med ditt inträde. Använd gärna inträdesblanketterna här:

Inträde barn
Inträde vuxen

Man med vandringsryggsäck går i kyrka.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du kan bli medlem i Svenska kyrkans gemenskap oavsett vem du är och om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar om dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för en bättre värld.