Foto: IKON

Kyrkan på våra äldreboenden

När det är svårt att komma till kyrkan kommer kyrkan till dig. Därför finns Svenska kyrkan regelbundet på våra äldreboenden i Kungälv och Ytterby. Under coronapandemin är gudstjänsterna inställda.

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst regelbundet på äldreboenden och servicehus i Kungälv och Ytterby. Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och Equmeniakyrkan brukar turas om med gudstjänsterna. Enklare andakter varvas med tillfällen till nattvard och det serveras oftast fika i samband med gudstjänsten. 

På några äldreboenden är det också möjligt att lyssna på utsändning från söndagens gudstjänst i Kungälvs kyrka respektive Ytterby kyrka.

Du kan läsa en artikel om andakten på Rexegården nedan.

Gudstjänsttider

  • Rexegården torsdagar kl 10.30. Utsändning från Kungälvs kyrka söndag kl 11.00.
  • Rranrikegården tisdagar kl 11.00.
  • Fridhemskullen varannan tisdag kl 11.00.
  • Båtsmansgärdet cirka varannan torsdag kl 10.30. Utsändning från Kungälvs kyrka sönd kl 11.00.
  • Ytterbyhemmet varannan tisdag kl 10.30. Utsändning från Ytterby kyrka söndag kl 10.00.
  • Attendo varannan tisdag kl 10.30.

    (OBS Inställt tills vidare.)

 

Hembesök och nattvard

Om du önskar någon att prata med eller önskar få nattvard kan en diakon eller präst besöka dig i hemmet eller på äldreboendet. Här nedan finns kontaktuppgifter.

Präster och diakoner