Foto: IKON

Kyrkan på våra äldreboenden

När det är svårt att komma till kyrkan kommer kyrkan till dig. Därför finns Svenska kyrkan regelbundet på våra äldreboenden i Kungälv och Ytterby.

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst regelbundet på äldreboenden och servicehus i Kungälv och Ytterby. Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och Equmeniakyrkan brukar turas om med gudstjänsterna. Enklare andakter varvas med tillfällen till nattvard och det serveras oftast fika i samband med gudstjänsten. 

På några äldreboenden är det också möjligt att lyssna på utsändning från söndagens gudstjänst i Kungälvs kyrka respektive Ytterby kyrka.

Hembesök och nattvard

Om du önskar någon att prata med eller önskar få nattvard kan en diakon eller präst besöka dig i hemmet eller på äldreboendet. Här nedan finns kontaktuppgifter.

Präster och diakoner