Gudstjänst i Kastalakyrkan
Foto: Linus Åsemyr

Gudstjänst

I våra kyrkor finns flera tillfällen till bön, andakt och mässa under veckan - både morgon, middag och kväll.

I Kungälv-Ytterby församling firas huvudgudstjänst varje söndag. Därtill vill vi erbjuda en bred variation med olika typer av gudstjänster. Några exempel är meditativa sånggudstjänster i taizéanda, kvällsmässor, musikgudstjänster med varierat innehåll, enklare kvällsgudstjänster och lovsångsgudstjänster.

Tillsammans skapar vi gudstjänsten
Gudstjänsten är ett möte här och nu, med varandra och med Gud. Vi vill möjliggöra för många att vara delaktig i gudstjänsten på olika sätt. Några exempel är barnkörer, körer, lovsångsteam, kyrkvärdar, förbönsledare och förebedjare, konfirmander, söndagsskolledare och kyrkkaffekokare.

 

VECKANS AKTUELLA GUDSTJÄNSTER HITTAR DU ALLTID I KALENDERN.

SÅ HÄR KAN EN VECKA SE UT HOS OSS.

MÅNDAG
Middagsbön i Munkegärdekyrkan enligt tidgärden (en enkel växelläst bön) 12.30 när någon finns i huset.  

TISDAG
Mässa i Kastalakyrkan 12.00

Middagsbön i Munkegärdekyrkan enligt tidgärden (en enkel växelläst bön) 12.30 när någon finns i huset.  

ONSDAG
Middagsbön i Munkegärdekyrkan enligt tidgärden (en enkel växelläst bön) 12.30 när någon finns i huset.  

Mässa i Kungälvs kyrka 18.00 

TORSDAG
Middagsbön i Munkegärdekyrkan enligt tidgärden (en enkel växelläst bön) 12.30 när någon finns i huset.  

FREDAG
Morgonbön 9.00 i Kungälvs kyrka. Vi ber tidebön - en enkel växelläst bön tillsammans. En fredag i månaden är det också mässa med möjlighet till nattvard. 

Middagsbön i Munkegärdekyrkan enligt tidgärden (en enkel växelläst bön) 12.30 när någon finns i huset.  

SÖNDAG
Gudstjänst i Ytterby kyrka 10.00

Gudstjänst i Kastalakyrkan 10.00

Gudstjänst i Kungälvs kyrka 11.00

Gudstjänst i Munkegärdekyrkan 17.00

Kvällsmässa i Ytterby kyrka cirka en söndag i månaden 18.00

Bild på dator som visar gudstjänst

Följ gudstjänsterna digitalt

Vi fortsätter att sända flera gudstjänster digitalt, så att du som vill kan vara med hemifrån. I kalendern och i appen Kyrkguiden finns alla tider för våra gudstjänster som sänds digitalt.

Kungälvs kyrka från Bohus fästning

Våra kyrkor

Kungälv-Ytterby församling är en gemensam församling med fyra olika kyrkor.

Messy Church

Messy church är en gemenskap för alla åldrar för dig som inte känner dig hemma i en vanlig söndagsgudstjänst. Välkommen till en eftermiddag med skapande, matgemenskap och en avslappnad stämning.

Kollekter 2022

Här kan du se till vilka ändamål kollekterna går under året.