Gudstjänst i Kastalakyrkan
Foto: Linus Åsemyr

Gudstjänst, bön och fördjupning

Gudstjänsten på söndagen är huvudnavet i församlingen, som sedan utvidgas som ringar på vattnet, genom våra möten och verksamheter under veckan. Gudstjänsten är ett möte här och nu, med varandra och med Gud. För aktuell information, se webbkalendern.

I Kungälv-Ytterby församling firas huvudgudstjänst varje söndag. Därtill vill vi erbjuda en bred variation med olika typer av gudstjänster. Några exempel är meditativa sånggudstjänster i taizéanda, kvällsmässor, musikgudstjänster med varierat innehåll, enklare kvällsgudstjänster och lovsångsgudstjänster.

Tillsammans skapar vi gudstjänsten

Gudstjänsten är ett möte här och nu, med varandra och med Gud. Vi vill möjliggöra för många att vara delaktig i gudstjänsten på olika sätt. Några exempel är barnkörer, körer, lovsångsteam, kyrkvärdar, förbönsledare och förebedjare, konfirmander, söndagsskolledare och kyrkkaffekokare.

Mer information hittar du under våra kyrkor