Foto: Mona Davidsson

Kyrkogårdsförvaltningen

i Kungälv och Ytterby

Hitta graven

Nu har du möjlighet att söka gravar på vår gravkarta över kyrkogårdar i Kungälv och Ytterby.

Gravskötsel

Den som själv inte har möjlighet att sköta en gravplats kan köpa den tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

En stenängel står bakom en gravsten på marken.

Sökes: anhöriga till gravrättsinnehavare

Kyrkogårdsförvaltningen söker anhöriga till gravrättsinnehavare. Ett stort antal gravrätter saknar i dag innehavare och kan därför bli aktuella för återtag i början av 2025.

Kyrkogårdarna myllrar av liv

Begravningsplatserna har miljöer som blir mer och mer sällsynta i landskapet. Gamla träd, stenmurar och blomsterängar blir hem och skafferi för insekter och smådjur. Informationsskyltar finns på kyrkogårdarna - men du kan också läsa dem här!

Kyrkogårdarna

I Kungälv och Ytterby finns fem kyrkogårdar. De flesta gravsätts idag antingen på Skogskyrkogården i Kungälv eller på Sankt Halvards kyrkogård i Ytterby.

Ceremonilokalen Bergsalen

Bergsalen

Bergsalen är en ceremonilokal för begravningar och ligger vid Skogskyrkogården i Kungälv.

Fler gravplatser på Skogskyrkogården

Utbyggnaden av Skogskyrkogården är klar. Mångmiljonsatsningen omfattar 20 000 kvadratmeter och utbyggnaden ger upp till 700 nya kistplatser, askgravlund samt plats för avsked.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen har kontor vid Skogskyrkogården i Kungälv. Välkommen att kontakta oss för visning av gravplats, beställning av gravskötsel eller andra frågor som rör våra kyrkogårdar.

Telefon: Expedition 0303-37 70 50 mån-tor 10-12, 13-15, fre 10-12.

Besöksadress: Dämmevägen 14 i Kungälv

Postadress: Box 344, 442 10 Kungälv

Kyrkogårdsföreståndare: Mikael Osberg, 0303-37 70 51

kungalv.kyrkogard@svenskakyrkan.se