Våra kyrkor

Kungälv-Ytterby församling är en gemensam församling med fyra olika kyrkor.

Kungälv-Ytterbys fyra kyrkor utgör också fyra olika distrikt. Varje distrikt har ett distriktsråd som är med och formar gudstjänstliv och verksamhet i den lokala kyrkan. 

I centrala Kungälv finns Kungälvs kyrka, Kungälvs församlingshem och Kyrkstugan som tre samlingspunkter. Personalen har sina kontor i församlingshemmet, där församlingens gemensamma pastorsexpedition också är belägen. 

I Komarken intill Nordmannatorget ligger Kastalakyrkan som både innefattar gudstjänstrum, verksamhetslokaler och kontor.

Munkegärdekyrkan ligger intill Munkegärdeskolan - en nyare och mindre kyrka, men med flexibilitet rymmer både gudstjänstrum, verksamhetslokaler och kontor.

Ytterby kyrka ligger mitt i samhället, nära Ytterby station. Intill finns Ytterby församlingshem med utrymmen för vardagsverksamhet och kontor. 

Kontakta Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby

Expedition
Besöksadress: Fredriksbergsgatan 12, 442 30 Kungälv
Postadress: Box 344, 442 10 Kungälv
Telefon: 0303-37 70 00
Kyrkogårdsförvaltningen: 0303-37 70 50 

Öppet: mån-fre kl 10-12 och mån-tors kl 13-15.

E-post till Kungälv-Ytterby församling

E-post till Kyrkogårdsförvaltningen

Mejladresser och direktnummer till personal finns HÄR