Våra kyrkor

Kungälv-Ytterby församling är en gemensam församling med fyra olika kyrkor.

Kungälv-Ytterbys fyra kyrkor utgör också fyra olika distrikt. Varje distrikt har ett distriktsråd som är med och formar gudstjänstliv och verksamhet i den lokala kyrkan. 

I centrala Kungälv finns Kungälvs kyrka, Kungälvs församlingshem och Kyrkstugan som tre samlingspunkter. Personalen har sina kontor i församlingshemmet, där församlingens gemensamma pastorsexpedition också är belägen. 

I Komarken intill Nordmannatorget ligger Kastalakyrkan som både innefattar gudstjänstrum, verksamhetslokaler och kontor.

Munkegärdekyrkan ligger intill Munkegärdeskolan - en nyare och mindre kyrka, men med flexibilitet rymmer både gudstjänstrum, verksamhetslokaler och kontor.

Ytterby kyrka ligger mitt i samhället, nära Ytterby station. Intill finns Ytterby församlingshem med utrymmen för vardagsverksamhet och kontor. 

Kungälvs kyrka vid Bohus fästning

Kungälvs kyrka

I Kungälvs kyrka firas gudstjänst eller högmässa varje söndag kl 11.00 samt veckomässor.

Ytterby kyrka

Ytterby kyrka

Mitt i Ytterby finns Ytterby kyrka med församlingshemmet intill. Gudstjänst firas varje söndag 10.00.

Kastalakyrkan i Kungälv

Kastalakyrkan

Kastalakyrkan från 1980 är distriktskyrka i Svenska kyrkan - Kungälv-Ytterby församling och området Komarken. Här firas gudstjänst på söndagar 10.00 och veckomässor.

Munkegärdekyrkan

Munkegärdekyrkan

Munkegärdekyrkan är församlingens nyaste kyrka. Här firas gudstjänst söndagar 17.00.

Bild på dator som visar gudstjänst

Följ gudstjänsterna digitalt

Vi fortsätter att sända flera gudstjänster digitalt, så att du som vill kan vara med hemifrån. I kalendern och i appen Kyrkguiden finns alla tider för våra gudstjänster som sänds digitalt.

Kontakta Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby

Expedition
Besöksadress: Fredriksbergsgatan 12, 442 30 Kungälv
Postadress: Box 344, 442 10 Kungälv
Telefon: 0303-37 70 00
Kyrkogårdsförvaltningen: 0303-37 70 50 

Öppet: mån-fre kl 10-12 och mån-tors kl 13-15.

E-post till Kungälv-Ytterby församling

E-post till Kyrkogårdsförvaltningen

Mejladresser och direktnummer till personal finns HÄR