Foto: IKON

Konfirmation? Anmälan är öppen!

Vem kan jag lita på? Hur blir jag lycklig? Finns Gud? Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand!

Konfirmation handlar bland annat om att diskutera små och stora frågor tillsammans med andra. Är du nyfiken både på dig själv, din omgivning och på kristen tro? Då ska du pröva på att bli konfirmand!

Hösten 2020 startar konfirmandgrupper för dig som då har börjat åttan eller nian. I Kungälv och Ytterby kan du välja mellan sommarkonfa med ett längre läger eller vardagskonfa med läger höst och vår. Vi erbjuder också en särskolegrupp. Konfirmation är gratis! Ta chansen att få en upplevelse du sent kommer att glömma!

Anmälan
Anmälan är öppen.

Konfirmationsalternativ 2020/2021

Sommarkonfa
I Sommarkonfa består huvuddelen av ett sommarläger 12-22 juni på Åh stiftsgård.
Den 27 september kl 10.00 blir det upptakt i Ytterby kyrka, först med gudstjänst, sedan föräldramöte. Från och med söndagen 6 december träffas gruppen sedan en söndag i månaden fram till dess att sommarlägret börjar. Dessutom ingår det att konfirmanden deltar i kyrkans gudstjänster under året.
Konfirmation 27 juni 2021.
Obs! Begränsat platser till denna grupp så vänta inte med anmälan!
Kontakt:
Mattias Wodlén, församlingspedagog
mattias.wodlen@svenskakyrkan.se
tel 0303-37 70 67
Per-Olof Holm, präst
per-olof.holm@svenskakyrkan.se
tel 0303-37 70 47

Vardagskonfa med resa 
Vi träffas en eftermiddag/kväll varje vecka med start i september. Under våren gör vi en resa på cirka fyra dagar. Resan går antingen till en plats i Sverige eller till ett EU-land. Utöver veckoträffarna ingår det att konfirmanderna deltar i kyrkans gudstjänster under året.
Du kan välja mellan grupperna i ...

... munkegärde

Vi träffas på onsdagar i Munkegärde-kyrkan cirka kl 15.30-18.00.
Gruppen startar den 16 september. Helgläger 9-11/10, 22-25/4 Elidaläger. Konfirmationshelg 22-23 maj 2021.
Kontakt:
Filip Lindstrand, präst
filip.lindstrand@svenskakyrkan.se
tel 0303-37 70 41

... kastala

Vi träffas på tisdagar i Kastalakyrkan vid Nordmannatorget kl 17.00-19.00, med
start 15 september. Helgläger 9-11/10,
22-25/4 Elidaläger. Konfirmation 8 maj 2021.
Kontakt:
David Hermansson, församlingspedagog
david.hermansson@svenskakyrkan.se
tel 0303-37 70 34
Magnus Haglund, präst
magnus.haglund@svenskakyrkan.se
tel 0303-37 70 31


... ytterby

Vi träffas på onsdagar i Ytterbys församlingshem kl 17.00-19.00, med start 23 september. I gudstjänsten i Ytterby kyrka den 27 september kl 10.00 hälsas konfirmanderna också välkomna. Konfirmationshelg 15-16 maj 2021.
Kontakt:
Mattias Wodlén, församlingspedagog
mattias.wodlen@svenskakyrkan.se
tel 0303-37 70 67
Gabriel Bengtsson, präst
gabriel.bengtsson@svenskakyrkan.se
tel 0303-37 70 61

Särskolegrupp

Om intresse finns startar vi en konfirmandgrupp för ungdomar,
cirka 14-20 år som går i särskola. Gruppen träffas i Kungälvs församlingshem och Kungälvs kyrka, efter skoltid ojämna fredagar.
Kontakt:
Jonas Edsberger, präst
jonas.edsberger@svenskakyrkan.se
tel 0303-37 70 11

Kontakta Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby

Expedition: Fredriksbergsgatan 12, 442 30 Kungälv

Telefon: 0303-37 70 00

Öppet: mån-fre kl 10-12 och mån-tors kl 13-15.

Postadress: Box 344, 442 10 Kungälv

E-post till Kungälv-Ytterby församling

Mejladresser och direktnummer till personal finns HÄR

Mattias Wodlén

Mattias Wodlén

Kungälv-Ytterby församling

Församlingspedagog, Ytterby kyrka och församlingshem

David Hermansson

David Hermansson

Kungälv-Ytterby församling

Församlingspedagog - föräldraledig, Kastalakyrkan

Gabriel Bengtsson

Gabriel Bengtsson

Kungälv-Ytterby församling

Präst, Ytterby kyrka och församlingshem

Magnus Haglund

Magnus Haglund

Kungälv-Ytterby församling

Kastalakyrkan, Präst

Filip  Lindstrand

Filip Lindstrand

Kungälv-Ytterby församling

Munkegärdekyrkan, Präst