Ytterby församlingshem
Foto: Sven-Börje Andersson

Ytterby församlingshem

I Ytterby församlingshem har vi verksamhet under veckan för alla åldrar.

I Ytterby församlingshem finns verksamhet under veckan för både barn, ungdomar och vuxna. För barn finns till exempel öppen förskola, barnkör, Pax för barn skolår 1-3 och Fredax för barn skolår 4-6. För ungdomar finns ungdomsgruppen V.I.P, konfirmander med mera. För vuxna finns dagledigträffar, kyrkokör, gospelkör, kursverksamhet med mera. 

Det finns vissa möjligheter att hyra församlingshemmet, framför allt i samband med dop och begravning, men det kan också finnas möjligheter för ideella föreningar att hyra. För bokning, hyrestaxa och hyresvillkor, kontakta församlingens expedition.

Ytterby församlingshem

Öppen mötesplats

Varmt välkommen till Öppen mötesplats i Ytterby för gemenskap runt fikabordet.