Kaffekoppar framdukade för dagledigträff i Kungälvs församlingshem
Foto: Linus Åsemyr

Gemenskap i vardagen

Du som söker gemenskap i vardagen är varmt välkommen till våra olika caféer och mötesplatser. Under coronapandemin är vissa grupper inställda. Se webbkalendern för aktuellt program!