Gamla kyrkogården
Foto: Karolina Braun

Gamla kyrkogården

Kungälvs gamla kyrkogård i Fontin är stadens äldsta bevarade begravningsplats. Här gjordes de första gravsättningarna under 1500-talet. Kyrkogården kom sedan mer allmänt i bruk under 1600-talet.

Många gamla gravstenar, gräsbevuxna kullar och anonyma stenplattor erinrar oss om tidigare generationer som fått sin sista vila på kyrkogården.

Vägbeskrivning:

Från stora rondellen i centrala Kungälv (vid kommunhuset), tag Fontinvägen - en brant väg uppåt. När vägen delar sig, tag höger Olof Palmes väg mot Nordiska folkhögskolan. Gamla kyrkogården ligger på vänster sida mot ett skogsbryn.