Begravning kan ske på flera olika sätt - här begravning i kyrkan.

Begravning

När en anhörig dör blir allting plötsligt annorlunda, oavsett om döden kommer hastigt eller väntat. Sorgen som kommer känns svår att hantera. Mitt i alltihop ska man dessutom hantera praktiska frågor om begravning och gravsättning.

Men det är inte nödvändigt att bestämma allt på en gång. Det finns tid att planera begravning och gravsättning i lugn och ro. Det är möjligt att anlita en begravningsbyrå för att hjälpa till med det praktiska. Den som önskar kan också ta kontakt med församlingens präster och diakoner för hjälp och stöd. Begravningsceremonin är ett sätt att ta farväl och en viktig del i sorgearbetet.

Kyrklig eller borgerlig begravning?

Efter att en anhörig avlidit och man börjar planera begravningen är en viktig fråga att avgöra: Ska det vara en kyrklig eller borgerlig begravning? En bra utgångspunkt är att tänka sig vad den avlidne skulle ha velat. Kanske finns det nedskrivna önskemål att ta hänsyn till. När den avlidne inte tillhör Svenska kyrkan innebär det också en önskan om att inte begravas i Svenska kyrkans ordning, om inte särskilda omständigheter talar mot det. Alla sörjer på sitt sätt, och det är också möjligt att gravsätta utan ceremoni.

Kyrklig begravning

Prästen som ska tjänstgöra vid begravningen tar kontakt med de anhöriga så snart som möjligt. Prästen har sedan ett samtal, oftast i hemmet, där anhöriga får berätta om den avlidnes liv och lägga fram sina önskemål. I Kungälv och Ytterby är det sed med själaringning för församlingsbor som gått bort. Likaså bjuder församlingarna in till tacksägelse med klockringning i kyrkan, i samband med gudstjänsten i kyrkan på söndagen. När det är dags för begravningsgudstjänsten följs vissa moment, men utformningen sker i samråd med anhöriga. Klockringningen kallar samman alla som ska delta och talar om att begravningen ska börja. Musik, sång och psalmer ger möjlighet att samla tankarna. Griftetalet, som riktar sig till de sörjande, tar upp frågor om livet, döden, sorgen och hoppet om evigt liv. Bibeltexter läses med tanke på situationen. Bönen är ett samtal mellan Gud och församlingen. Begravningsgudstjänst kan ske i någon av kyrkorna eller i gravkapellet Bergsalen vid Skogskyrkogården. Givetvis är Bergsalen också öppen för begravningar i annan trostradition.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning kan utformas helt enligt egna önskemål. Man kan antingen kontakta en borgerlig förrättare eller välja att genomföra akten på egen hand. Upplysningar om borgerliga begravningsförrättare kan fås genom en begravningsbyrå eller via kommunen. För borgerliga begravningar finns ceremonilokalen Bergsalen vid Skogskyrkogården att tillgå. Skulle lokalen inte räcka till, kontakta begravningsbyrån eller kyrkogårdsförvaltningen.

Minnesstund

Efter begravningsgudstjänst eller borgerlig begravning är det vanligt att begravningsgästerna samlas till minnesstund. Här finns möjlighet för gästerna att träffas och dela minnen av den avlidne. För den som önskar och i mån av tillgänglighet tillhandahåller Svenska kyrkan olika lokaler. Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan och begravningen sker inom församlingen kan man låna lokal kostnadsfritt. I övriga fall, kontakta pastorsexpeditionen, tel. 0303-377000 för priser.

Boka begravning

Begravningsakt bokas antingen genom en begravningsbyrå, eller genom att kontakta pastorsexpeditionen. I Kungälv och Ytterby har vi fasta begravningstider: tisdagar och onsdagar kl 12.00 och 14.00, torsdagar och fredagar kl 10.00, 12.00 och 14.00. Det är också möjligt att boka borgerliga begravningar måndagar kl 12.00 och 14.00.

Våra kyrkogårdar

I Kungälv och Ytterby finns fem kyrkogårdar. De flesta gravsätts idag antingen på Skogskyrkogården i Kungälv eller på Sankt Halvards kyrkogård i Ytterby.

Mynt

Vad ingår i begravningsavgiften?

Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. De finansieras genom en begravningsavgift som alla betalar via skatten. Numera betalar alla i Sverige samma begravningsavgift.

Ceremonilokalen Bergsalen

Bergsalen

Bergsalen är en ceremonilokal för begravningar och ligger vid Skogskyrkogården i Kungälv.

Kungälvs kyrka från Bohus fästning

Våra kyrkor

Kungälv-Ytterby församling är en gemensam församling med fyra olika kyrkor.

Kyrkogårdsförvaltningen

i Kungälv och Ytterby