Kvinna vid grav

Gravrättsinnehavare

När någon gravsätts i en kist- eller urngrav påbörjas automatiskt en gravrätt. Kyrkogårdsförvaltningen intygar därmed att gravrätten kommer att gälla i minst 25 år. För varje grav är det viktigt att ha en gravrättsinnehavare.

Det är möjligt att skriva ett förordnande om vem som ska ta över gravrätten den dag du själv dör. Kontakta då Kyrkogårdsförvaltningen.

Förordnande

Varje gravrättsinnehavare får ett gravbrev av oss. Vårda papperet väl och kom ihåg att berätta om graven för nästkommande generation. Om du under gravrättstiden skulle flytta eller ha andra svårigheter att ta hand om graven, kan vi tillsammans antingen besluta att någon blir ombud för graven, eller överlåta gravrätten till någon annan. Det är då viktigt att ta kontakt med Kyrkogårdsförvaltningen, så att vi har rätt kontaktperson. Ett annat alternativ kan vara att köpa tjänsten gravskötsel av kyrkogårdsförvaltningen.

Gravbrev

Att vara gravrättsinnehavare innebär ett ansvar. Man tar på sig att vårda graven under den tid som gravrätten gäller. Oftast är det någon anhörig till den avlidne som blir gravrättsinnehavare. Att vårda en grav kan också vara en hjälp till att bearbeta sorgen. Genom en gravplats, som kanske rymmer flera generationer, håller man kontakten med det förflutna. Det är också gravrättsinnehavaren som måste godkänna nya gravsättningar i graven.

Vi kan sköta gravplatsen åt dig

För dig som själv inte har möjlighet att sköta en gravplats kan vi hjälpa till.

Skogskyrkogården

Vi söker gravrättsinnehavare

Nu söker vi gravrättsinnehavare och intressenter till flera gravar på församlingens kyrkogårdar. Om ingen kontaktar kyrkogårdsförvaltningen innan mars 2023 kommer gravarna att återtas.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen har kontor vid Skogskyrkogården i Kungälv. Välkommen att kontakta oss för visning av gravplats, beställning av gravskötsel eller andra frågor som rör våra kyrkogårdar.

Telefon: Expedition 0303-37 70 50 mån-tor 10-12, 13-15, fre 10-12.

Besöksadress: Dämmevägen 14 i Kungälv

Postadress: Box 344, 442 10 Kungälv

Kyrkogårdsföreståndare: Mikael Osberg, 0303-37 70 51

E-post till Kyrkogårdsförvaltningen