Sankt Halvards kyrkogård i Ytterby
Foto: Karolina Braun

St Halvards kyrkogård

Ytterby gamla kyrka kom till under 1100-talet. Den var Ytterbys kyrka fram till 1870 då den nuvarande kyrkan byggdes. I dag är kyrkan en ruin omgiven av Sankt Halvards kyrkogård.

På kyrkogården vilar idag de flesta avlidna i Ytterby. Här finns också en minneslund som stod färdig 2010.

Vägbeskrivning:

Vid stora rondellen i Ytterby, tag Torsbyvägen in mot Ytterby centrum. Fortsätt rakt fram vid rödljusen och kör tills du passerar järnvägsspåren. Tag sedan första till vänster, Kyrkbäcksgatan. Fortsätt rakt fram och följ skyltarna mot Kyrkoruin.