Foto: Mona Davidsson

Kastalakyrkan

Kastalakyrkan från 1980 är distriktskyrka i Svenska kyrkan - Kungälv-Ytterby församling och området Komarken. Här firas gudstjänst på söndagar 10.00 och veckomässor.

Gudstjänst i Kastalakyrkan 

Varje söndag är hela familjen, ung som gammal välkomna att fira gudstjänst i Kastalakyrkan kl 10.00. Under predikan är barnen välkomna till barnsamling i grupper för olika åldrar. Efter gudstjänsten är alla också välkomna till kyrkkaffe.

Vi ser gärna att många är delaktiga i gudstjänsten och det som sker runtomkring. Här hjälps vi åt att ordna kyrkkaffe. Vi har lovsångsteam och kör. Några är med som förebedjare - andra leder barnsamlingarna. Vill du veta mer om ideella uppdrag i gudstjänsten eller annan verksamhet som sker i kyrkan: kontakta någon av kyrkans anställda. 

Palmsöndag med palmbladsprocession i Kastalakyrkan. Foto: Karolina Braun

Öppettider

Kastalakyrkan är öppen i samband med gudstjänst och verksamhet. Är det låst är du välkommen att ringa på dörren, så kanske någon finns i kyrkan som kan öppna!

Vardagsverksamhet i Kastalakyrkan

I Kastalakyrkan finns öppen förskola, babyrytmik och andra barngrupper, körer, våffelcafé, konfirmander, ungdomsgrupper med mera.

Våffelcafé

På tisdagar är det våffelcafé i Kastalakyrkan.

Kontakta Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby

Expedition
Besöksadress: Fredriksbergsgatan 12, 442 30 Kungälv
Postadress: Box 344, 442 10 Kungälv
Telefon: 0303-37 70 00
Kyrkogårdsförvaltningen: 0303-37 70 50 

Öppet: måndag-tisdag kl 10.00-12.00, onsdag kl 13.00-15.00, torsdag-fredag  kl 10.00-12.00.

kungalv.forsamling@svenskakyrkan.se

kungalv.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Mejladresser och direktnummer till personal finns HÄR

Fakturaadress: Kungälv-Ytterby församling, Fack 77800464, Box 15018, 750 15 Uppsala

Faktura via mejl: 77800464@faktura.svenskakyrkan.se