Foto: IKON

Barn och familj

Barnen är viktiga i kyrkans liv. De och hela familjen är varmt välkomna till både gudstjänster och olika grupper.