Kungälvs kyrka vid Bohus fästning
Foto: Tommy Hvitfeldt

Kungälvs kyrka

I Kungälvs kyrka firas gudstjänst eller högmässa varje söndag kl 11.00 samt veckomässor.

Gudstjänst i Kungälvs kyrka

I söndagens gudstjänst i Kungälvs kyrka möts historien och nutiden. Kungälvs kyrka är också en omtyckt kyrka för dop, vigslar och musikgudstjänster. Under varje gudstjänst erbjuder vi barnsamling för barnen. Det är också kyrkkaffe efter varje gudstjänst i Kyrkstugan, tvärs över torget. Vardagsverksamheten är förlagd till Kungälvs församlingshem.

Fakta om kyrkan

Kungälvs kyrka är en barockkyrka i trä och började byggas år 1679. Den första gudstjänsten firades på pingstdagen år 1682. Tack vare dess välbevarade helhetsskick räknas kyrkan som en av de mest intressanta kyrkorna från den tiden i landet. När man kliver in i kyrkan slås man främst av de utförliga takmålningarna i det välvda trätaket. De är utförda av göteborgsmålaren Erik Grijs på 1690-talet. Målningarna beskriver hur han tänker sig den yttersta tiden och är uppdelade i en gammaltestamentlig och en nytestamentlig sida. Kyrkan har också många intressanta inventarier.

Öppettider

Kungälvs kyrka är öppen i samband med gudstjänster och förrättningar eller om någon personal vistas i kyrkorummet. För visning av kyrkan annan tid, kontakta vaktmästare (telefonnummer nedan). 

Vägbeskrivning

Kungälvs kyrka finns på Kyrkogatan 1, vid Gamla Torget, nära Bohus fästning. Från Göteborg och E6:an: tag avfart Kungälv S och passera Bohus fästning. Kyrkan ligger strax på höger sida. Busshållplats Fars Hatt. Parkering finns längs vägen på Gamla Torget, framför Fars Hatt eller bakom kyrkan. Betalning vissa tider.

Kontakta Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby

Expedition
Besöksadress: Fredriksbergsgatan 12, 442 30 Kungälv
Postadress: Box 344, 442 10 Kungälv
Telefon: 0303-37 70 00
Kyrkogårdsförvaltningen: 0303-37 70 50 

Öppet: mån-fre kl 10-12 och mån-tors kl 13-15.

E-post till Kungälv-Ytterby församling

E-post till Kyrkogårdsförvaltningen

Mejladresser och direktnummer till personal finns HÄR