Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kungälv-Ytterby församling Besöksadress: Fredriksbergsgatan 12, 44230 Kungälv Postadress: Box 344, 44210 Kungälv Telefon:+46(303)377000 E-post till Kungälv-Ytterby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kungälvs kyrka

I Kungälvs kyrka firas gudstjänst eller högmässa varje söndag kl 11.00. Musikgudstjänster med varierat program ges också återkommande i kyrkan.

Gudstjänst i Kungälvs kyrka

I söndagens gudstjänst i Kungälvs kyrka kl 11 möts historien och nutiden. Kungälvs kyrka är också en omtyckt kyrka för dop och vigslar och musikgudstjänster. Under varje gudstjänst erbjuder vi barnsamling för barnen. Det är också kyrkkaffe efter varje gudstjänst i Kyrkstugan, tvärs över torget. Vardagsverksamheten är förlagd till Kungälvs församlingshem.

Fakta om kyrkan

Kungälvs kyrka är en barockkyrka i trä och började byggas år 1679. Den första gudstjänsten firades på pingstdagen år 1682. Tack vare dess välbevarade helhetsskick räknas kyrkan som en av de mest intressanta kyrkorna från den tiden i landet. När man kliver in i kyrkan slås man främst av de utförliga takmålningarna i det välvda trätaket. De är utförda av göteborgsmålaren Erik Grijs på 1690-talet. Målningarna beskriver hur han tänker sig den yttersta tiden och är uppdelade i en gammaltestamentlig och en nytestamentlig sida. Kyrkan har också många intressanta inventarier.

Öppettider

Kungälvs kyrka håller dagligen öppet 11-16 som vägkyrka en period under sommaren. Med start 18 januari 2019 är det också morgonbön på fredagar kl 8.45 - en enkel växelläst bön som kallas Laudes enligt tidegärden.

Övriga tider på året är Kungälvs kyrka endast öppet i samband med gudstjänster och förrättningar eller om någon personal vistas i kyrkorummet. För visning av kyrkan annan tid, kontakta vaktmästare (telefonnummer nedan). 

Vägbeskrivning

Kungälvs kyrka finns på Kyrkogatan 1, vid Gamla Torget, nära Bohus fästning. Från Göteborg och E6:an: tag avfart Kungälv S och passera Bohus fästning. Kyrkan ligger strax på höger sida. Busshållplats Fars Hatt. Parkering finns längs vägen på Gamla Torget, framför Fars Hatt eller bakom kyrkan. Betalning vissa tider.

Vi som jobbar i Kungälvs kyrka och församlingshem

Cecilia Busck

Kungälv-Ytterby församling

Kyrkvaktmästare, Kungälvs kyrka och församlingshem

Christina Carlsson

Kungälv-Ytterby församling

Kungälvs kyrka och församlingshem, Barn och familj, Kastalakyrkan, Familjediakon

Ruth Hassling

Kungälv-Ytterby församling

Kastalakyrkan, Kungälvs kyrka och församlingshem, Barn och familj

Maria Larsson

Kungälv-Ytterby församling

Diakoniassistent, Kungälvs kyrka och församlingshem

Klara Laurell

Kungälv-Ytterby församling

Kantor, Kungälvs kyrka och församlingshem

Mikael Nordblom

Kungälv-Ytterby församling

Vik. präst, Kungälvs kyrka och församlingshem

Helena Viklund

Kungälv-Ytterby församling

Organist, Kungälvs kyrka och församlingshem, Kyrkomusiker

Lennart Åkerlund

Kungälv-Ytterby församling

Kungälvs kyrka och församlingshem, Diakoniassistent, Kontaktenföreståndare

Kontakta Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby

Expedition: Fredriksbergsgatan 12, 442 30 Kungälv

Telefon: 0303-37 70 00

Öppet: mån-fre kl 10-12 och mån-tors kl 13-15.

Postadress: Box 344, 442 10 Kungälv

E-post till Kungälv-Ytterby församling