Vänskapsband som länkar samman 2013 års internationella deltagare i Ung i den världsvida kyrkan.
Foto: Malin Wrigstad /IKON

Internationellt arbete i församlingen

Jesus uppenbarade Guds kärlek i ord och handling. Som församling i Svenska kyrkan har Kungälv och Ytterby ett uppdrag att värna varje människas värde och värdighet och att se Kristus i vår nästa.

ACT Svenska kyrkan

ACT Svenska kyrkan fokuserar bland annat på utvecklingsprojekt för mänskliga rättigheter, rent vatten, tillräckligt med mat, utbildning, fred, hälsovård och akut hjälp i katastrofer. Genom nätverket ACT - Action by Churches Together - når Svenska kyrkan människor i drygt 150 länder. Det handlar om att ge människor resurser att själva förbättra sin situation och att påverka beslutsfattare. Målet är en rättvis värld utan hunger och förtryck.

Som en del i detta globala nätverk vill Kungälv-Ytterby församling vara med och bidra till det arbetet. Dels genom att samla in pengar men också dels genom att upplysa och berätta om kyrkans arbete i andra länder och om villkoren för världens folk.

Några exempel på hur Svenska kyrkan arbetar internationellt:

  • Hellre ett mikrolån för att köpa en egen get, än ett matpaket
  • Hellre ett nätverk där byns familjer tar hand om föräldralösa barn, än ett barnhem
  • Hellre förebygga spridningen av hiv genom attitydförändring, än att starta nya sjukhus

Exempel på hur Kungälv-Ytterby församling arbetar internationellt:

  • Kollekter 
  • Basarer, försäljningar och lotterier
  • Aktiviteter kring fairtrade
  • Föredragskvällar och aktiviteter där man får lära känna länder och kulturer

Mer information om ACT Svenska kyrkan

 

Blogg: Act Svenska kyrkan

Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

En man står med en insamlingsbössa som någon lägger en gåva i.

Ge en gåva till Act Svenska kyrkan

Vi lever alla under samma himmel. Vi har alla samma rättigheter. Var med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv.

Fairtrade

Kungälvs och Ytterby församlingar väljer fairtradekaffe - Gör det du också! Det finns också många andra produkter som har fairtrade-märkning: te, choklad, rosor, fotbollar, kläder, frukt m.m. Genom ditt köpval kan du förbättra människors villkor världen över.